загрузка...
загрузка...
На головну

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Дивіться також:
 1. D-система дає можливість проводити інженерні розрахунки і аналіз вироби
 2. D-система дає можливість проводити інженерні розрахунки і аналіз вироби (Відіоролік)
 3. I спосіб розрахунку - Вихідний
 4. I. Розрахунок чистого приведеного доходу (ЧПД, NPV)
 5. II. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ВЕЛИЧИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
 6. II. Витрати на обслуговування працівників будівництва
 7. II. Розрахунок санітарних втрат в епідемічних осередках
 8. II. Розрахунок теплового режиму приміщення
 9. IV. Тематичний розрахунок годин [1].
 10. V. Складання розрахунково-пояснювальної записки.
 11. А.2 Розрахунок надлишкового тиску для горючих газів, парів легкозаймистих і горючих рідин
 12. А.3 Розрахунок надлишкового тиску вибуху для горючих пилу

Порядок визначення вартості обладнання, меблів та інвентарю

У кошторисної вартості будівництва промислового підприємства передбачають витрати на придбання обладнання, пристосувань, інструменту та інвентарю, необхідних для виробництва.

Питома вага цих витрат в структурі капітальних вкладень по об'єктах виробничого призначення становить приблизно 40%. Тому при визначенні кошторисної вартості промислового підприємства істотне значення має правильне визначення їх кошторисної вартості.

При складанні кошторисних розрахунків і кошторисів в них окремо визначається вартість:

- Обладнання, призначеного для виробничих потреб;

- Інструменту та інвентарю виробничих будівель;

- Обладнання та інвентарю, призначеного для громадських і адміністративних завдань.

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг є документами, визначальними кошторисний ліміт коштів, необхідних для повного завершення будівництва об'єктів, передбачених проектом. Затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва служить підставою для визначення ліміту капітальних вкладень і відкриття фінансування будівництва. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва складаються і затверджуються окремо на виробниче і невиробниче будівництво.

Зведений кошторисний розрахунок вартості до проекту на будівництво підприємства, будівлі, споруди або його черги складається за формою, наведеною в МДС 81-35.2004 (Методика визначення вартості будівельної продукції на території Російської Федерації). У нього включаються окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисних розрахунках (кошторисах) без сум на покриття лімітованих витрат, а також кошторисних розрахунках на окремі види витрат. Позиції зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва підприємств, будівель і споруд повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних документів. Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом, розподіляється по графах, що позначає кошторисну вартість «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат» і «загальна кошторисна вартість».

Зведений кошторисний розрахунок на будівництво складається в поточному рівні цін.

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та житлово-цивільного будівництва кошти розподіляються за такими главам:

1. «Підготовка території будівництва».

2. «Основні об'єкти будівництва».

3. «Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення».

4. «Об'єкти енергетичного господарства».

5. «Об'єкти транспортного господарства і зв'язку».

6. «Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання».

7. «Благоустрій та озеленення території».

8. «Тимчасові будівлі і споруди».

9. «Інші роботи і витрати».

10. "Утримання служби замовника-забудовника (технічного нагляду) підприємства, що будується».

11. «Підготовка експлуатаційних кадрів».

12. "Проектні та вишукувальні роботи, авторський нагляд».

Для окремих галузей народного господарства, промисловості і видів будівництва на підставі нормативних документів з проектування, затверджуваних міністерствами та іншими федеральними органами виконавчої влади, найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку можуть бути змінені.

Для об'єктів капітального ремонту житлових будинків, об'єктів комунального та соціально-культурного призначення в складі зведеного кошторисного розрахунку коштів рекомендується розподіляти за такими главам:

1. «Підготовка майданчиків (території) капітального ремонту».

2. «Основні об'єкти».

3. «Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення».

4. «Зовнішні мережі та споруди (водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання і т. П.)».

5. «Благоустрій та озеленення території».

6. «Тимчасові будівлі і споруди».

7. «Інші роботи і витрати».

8. «Технічний нагляд».

9. «Проектні та вишукувальні роботи, авторський нагляд».

Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на будівництво незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь в ньому.

Кошторисна вартість робіт і витрат, вироблених кожної генеральної підрядної організацією, оформляється в окрему відомість, яка складається стосовно до форми кошторисного розрахунку.

До зведеного кошторисного розрахунку, що представляється на затвердження в складі проекту, складається пояснювальна записка, в якій наводяться:

місцерозташування будівництва;

перелік каталогів кошторисних нормативів, прийнятих для складання кошторисів на будівництво;

найменування генеральної підрядної організації (якщо вона відома);

норми накладних витрат (для конкретної підрядної організації або за видами будівництва);

норматив кошторисного прибутку;

особливості визначення кошторисної вартості устаткування і його монтажу для даної будови;

особливості визначення для даної будови коштів по гл. 8-12 зведеного кошторисного розрахунку;

розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень (для житлового будівництва);

інші відомості про порядок визначення вартості, характерні для даної будови, а також посилання на відповідні рішення урядових та інших органів державної влади з питань, пов'язаних із ціноутворенням і пільгами для конкретного будівництва.

У зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4-8) наступні підсумки: по кожному розділі (при наявності в розділі розділів - по кожному розділу), за сумою глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12 , а також після нарахування суми резерву коштів на непередбачені роботи і витрати - «Всього по одному кошторисного розрахунку».

У зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва наводяться підсумкові дані по кожному розділі, за сумою глав 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, а також після нарахування суми резерву коштів на непередбачені роботи і витрати - «Всього за зведеним кошторисним розрахунком ».

Локальні кошториси на будівельні роботи «-- попередня | наступна --» Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати
загрузка...
© om.net.ua