загрузка...
загрузка...
На головну

V. Витрати, що не враховуються в нормах накладних витрат, але відносяться на накладні витрати

Дивіться також:
 1. I. Адміністративно-господарські витрати
 2. II. Витрати на обслуговування працівників будівництва
 3. III. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках
 4. А Витрати
 5. А Витрати на управління підприємством
 6. У Загальногосподарські ВИТРАТИ непродуктивного характеру
 7. Вплив базисних умов поставки на ціну товару і витрати, що припадають на продавця і покупця при різних базисах поставки.
 8. позареалізаційні витрати
 9. Питання № 3. Поняття державних видатків, принципи їх організації
 10. Глобальні військові витрати і озброєння
 11. Державні витрати і податки

IV. Інші накладні витрати

1. Амортизація по нематеріальних активів.

2. Платежі за кредитами банків (за винятком позик, пов'язаних з придбанням основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів), а також за бюджетними позиками, крім позик, виданих на інвестиції та конверсійні заходи.

3. Витрати, пов'язані з рекламою.

1. Допомоги у зв'язку з втратою працездатності через виробничих травм, що виплачуються працівникам на підставі судових рішень.

2. Податки, збори, платежі та інші обов'язкові відрахування, вироблених у відповідність до встановленим законодавством порядком.

3. Витрати на платежі (страхові внески) по добровільному страхуванню, відповідно до встановленого законодавством Російської Федерації порядком, засобів транспорту (водного, повітряного, наземного, трубопровідного), будівельних вантажів, основних засобів виробничого призначення, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва, ризиків , пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт, товарно-матеріальних запасів, іншого майна, що використовується при здійсненні будівельно-монтажних робіт, громадянської відповідальності за заподіяння шкоди, а також за добровільним страхуванням працівників за договорами довгострокового страхування життя, пенсійного та особистого медичного страхування.

4. Відрахування в резерв на зведення тимчасових (титульних) будівель (споруд) в тих випадках, коли кошти на їх зведення передбачені у вільній (договірної) ціни на будівництво.

5. Витрати, що відшкодовуються замовниками будівництв за рахунок інших витрат, що відносяться до діяльності підрядника:

а) витрати з перевезення працівників, які проживають від місця роботи на відстані більше 3 км, до місця роботи і назад автомобільним транспортом (власним або орендованим), якщо комунальний або приміський транспорт не в змозі забезпечити їх перевезення і немає можливості організувати перевезення шляхом організації спеціальних маршрутів міського пасажирського транспорту; додаткові витрати, пов'язані із залученням на договірній основі з місцевими органами виконавчої влади коштів будівельної організації для покриття витрат по перевезенню працівників маршрутами наземного, міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), понад суми, визначених виходячи з діючих тарифів на відповідні види транспорту;

б) додаткові витрати, пов'язані із здійсненням підрядних робіт вахтовим методом;

в) витрати на перебазування будівельних організацій та їх підрозділів на інші будівництва;

г) передбачені законодавством Російської Федерації витрати, пов'язані з набором робочої сили, в тому числі оплата випускникам середніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищу або середню спеціальну навчальний заклад, проїзду до місця роботи, а також відпустки перед початком роботи;

д) додаткові витрати, пов'язані з використанням на будівництві об'єктів студентських загонів, військово-будівельних частин та інших контингентів (вироблених у відповідність до чинного законодавства Російської Федерації);

е) витрати на проведення спеціальних заходів щодо забезпечення нормальних умов праці (по боротьбі з радіоактивністю, силікоз, малярією, гнусом, енцефалітний кліщем і ін.);

ж) витрати, пов'язані з відрядженням робітників для виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт. Для цілей оподаткування зазначені витрати приймаються в розмірах, встановлених законодавством Російської Федерації;

з) поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією основних засобів природоохоронного призначення (очисних споруд, золоуловителей, фільтрів та інших природоохоронних об'єктів), очищенням стічних вод та іншими видами поточних природоохоронних витрат;

і) суми виплачених підйомних в межах норм, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації;

к) внески, внески та інші обов'язкові платежі, що сплачуються некомерційним організаціям, якщо сплата таких внесків, вкладів та інших обов'язкових платежів є обов'язковою умовою для здійснення діяльності будівельних організацій-платників таких внесків або є умовою надання міжнародною організацією послуг;

л) платежі за реєстрацію прав на нерухоме майно та землю, угод з зазначеними об'єктами, платежі за надання інформації про зареєстровані права, оплата послуг уповноважених органів і спеціалізованих організацій за оцінкою майна, виготовлення документів кадастрового і технічного обліку (інвентаризації) об'єктів нерухомості;

м) інші витрати, що відшкодовуються замовниками відповідно до законодавства Російської Федерації;

н) витрати на наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки, пов'язані зі створенням нової або удосконалення виробленої продукції (робіт, послуг).

Зазначені витрати в бухгалтерській звітності відносяться на статтю «Накладні витрати», а в кошторисної документації включаються в главу 8 "Тимчасові будівлі та споруди» і в глави 9 "Інші роботи і витрати" зведеного кошторисного розрахунку будівництва.

Для визначення вартості будівництва на різних стадіях інвестиційного процесу слід використовувати систему норм накладних витрат, які за своїм функціональним призначенням і масштабом застосування поділяються на такі види:

- Укрупнені нормативи по основних видах будівництва;

- Нормативи по видах будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт;

- Індивідуальні норми для конкретної будівельно-монтажної або ремонтно-будівельної організації.

Накладні витрати нормуються непрямим способом у відсотках від кошторисних витрат на оплату праці робітників (будівельників і механізаторів) в складі прямих витрат.

Укрупнені нормативи по основних видах будівництва визначаються на основі аналізу даних федерального державного статистичного спостереження про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) в цілому по галузі та структури виконаних підрядних робіт за основними видами будівництва.

Ці нормативи доцільно використовувати для розробки інвесторських кошторисів і на стадії підготовки тендерної документації при проведенні підрядних торгів.

Нормативи накладних витрат за видами будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт слід застосовувати на стадії розробки робочої проектно-кошторисної документації, а також при розрахунках за виконані роботи.

Міністерством регіонального розвитку РФ листом від 06.12.2010 № 41099-КК / 08 уточнено порядок застосування понижувальних коефіцієнтів до нормативів накладних витрат і кошторисного прибутку в будівництві при визначенні кошторисної вартості з 01.01.3011 р будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт в поточному рівні цін.

Діючі нормативи накладних витрат і кошторисного прибутку в будівництві були встановлені Держбудом Росії в 2001-2004 роках у складі Методичних вказівок МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004 і МДС 81-25.2001.

За минулий період 2001-2010 року прийнято низку законодавчих інорматівних документів, що регламентують окремі положення, пов'язані з визначенням накладних витрат і кошторисного прибутку, в т. Ч. Трудовий Кодекс Російської Федерації, Федеральне галузева угода з будівництва та промисловості будівельних матеріалів Російської Федерації на 2008- 2010 року, Федеральний закон від 24.07.2009 № 212- ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування».

Результати спостережень і аналіз кошторисних витрат свідчить про значну зміну структури кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт зі збільшенням частки витрат з оплати праці робітників у порівнянні з базисним рівнем, врахований в кошторисі-нормативній базі 2001 року.

З метою приведення нормативів накладних витрат у відповідність зі структурою, що склалася прямих витрат будівельно-монтажних робіт і дотримання єдиного методологічного підходу щодо застосування зазначених нормативів при визначенні кошторисної вартості будівництва (капітального ремонту) в поточному рівні цін з 1 січня 2011 року до нормативів накладних витрат, наведених в додатку 4 до МДС 81-33.2004 і МДС 81-34.2004 застосовується коефіцієнт 0,85.

Зазначений коефіцієнт враховує збільшення розміру страхових внесків з 1 січня 2011 року в Пенсійний фонд Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування до 34 відсотків від оплати праці працівників у порівнянні з 26 відсотками, діючими в 2010 році.

У зв'язку з цим з 1 січня 2011 року втрачає своє значення коефіцієнт 0,94 до нормативів накладних витрат, введений в дію листом Росстроя від 31.01.2005 № ЮТ-260/06.

Коефіцієнт 0,85 до нормативів накладних витрат не поширюється на пальові роботи, опускні колодязі, бетонні та залізобетонні монолітні і збірні конструкції в промисловому і житлово-цивільному будівництві, автомобільні дороги, тунелі і метрополітени, мости і труби, монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи.

Відповідно до статті 24 Федерального закону від 24.07.2009 № 213-ФЗ організації, які застосовують спрощену систему оподаткування не звільняються від обов'язку зі сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, обов'язкове медичне страхування , обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

У зв'язку з цим з 1 січня 2011 року втрачає чинність п. 4.7 МДС 81-33.2004 і п. 3.7 МДС 81-34.2004 не застосовуються.

При визначенні кошторисної вартості будівництва (капітального ремонту) в поточному рівні цін з 1 січня 2011 року до нормативів кошторисного прибутку, наведеними в додатку 1 до листа Росстроя від 18.11.2004 № АП-5536/06, застосовується коефіцієнт 0,8, за винятком таких видів будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт: пальові роботи, опускні колодязі, бетонні та залізобетонні монолітні і збірні конструкції в промисловому і житлово-цивільному будівництві, тунелі і метрополітени, мости і труби, пусконалагоджувальні роботи.

III. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках «-- попередня | наступна --» кошторисна прибуток
загрузка...
© om.net.ua