загрузка...
загрузка...
На головну

II. Витрати на обслуговування працівників будівництва

Дивіться також:
 1. I. Адміністративно-господарські витрати
 2. III. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках
 3. IV. Обслуговування файлової структури
 4. V. Витрати, що не враховуються в нормах накладних витрат, але відносяться на накладні витрати
 5. А Витрати
 6. А Витрати на управління підприємством
 7. Аналіз сегмента ринку житлового будівництва
 8. Архітектура громадських будівель масового будівництва 1955-1980-х рр.
 9. Архітектурно-будівельне проектування, будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва
 10. Архітектурно-будівельне проектування, будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва
 11. Залежно від типів погоди місця будівництва

1. Витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів.

До витрат на підготовку і перепідготовку кадрів відносяться витрати, необхідні для забезпечення діяльності організації, пов'язані з оплатою послуг, що відповідно до договору з загальноосвітньою установою освітніх послуг, передбачених статутом загальноосвітнього закладу, а також додаткової освіти кадрів цієї організації. Вищевказані витрати підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг) за умови укладення договору з державними та недержавними професійними установами, що мають відповідну ліцензію, а також із зарубіжними освітніми установами і не можуть перевищувати встановленого розміру.

2. Відрахування на єдиний соціальний податок від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на будівельних роботах, а також експлуатації будівельних машин і механізмів та на некапітальних роботах, вироблених за рахунок накладних витрат.

3. Витрати по забезпеченню санітарно-гігієнічних і побутових умов:

- Амортизаційні відрахування (або орендна плата), витрати на проведення всіх видів ремонту (відрахування в ремонтний фонд або резерв на ремонт) і на переміщення збірно-розбірних і пересувних будинків санітарно-побутового призначення;

- Зміст санітарно-побутових приміщень: на оплату праці (з відрахуваннями на ЄСП) прибиральниць, чергових слюсарів, електриків та інших категорій обслуговуючого персоналу, витрати на опалення, водопостачання, каналізацію, освітлення, а також вартість предметів гігієни, передбачених табелем для душових і умивальників ;

- Утримання приміщень та інвентаря, що надаються безкоштовно як медичним установам для організації медпунктів безпосередньо на будівельному майданчику або на території будівельної організації, так і підприємствам громадського харчування (як складається, так і не перебувають на балансі будівельної організації), обслуговуючим трудовий колектив, в тому числі амортизаційні відрахування (орендну плату), витрати на всі види ремонту (відрахування в ремонтний фонд або резерв на ремонт), витрати на освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, на паливо для приготування їжі, а також витрати з доставки їжі на робоче місце ;

- Витрати по забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки, передбачених законодавством Російської Федерації, а також витрати на лікування професійних захворювань працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і важкими умовами праці;

- Витрати на оплату послуг сторонніх організацій щодо забезпечення працівників будівельної організації столовими, буфетами, медпунктами, санітарно-побутовими приміщеннями або пайову участь з їх утримання.

4. Витрати на охорону праці та техніку безпеки:

- Знос і витрати по ремонту і прання безкоштовно видаються спецодягу та засобами індивідуальних захисних пристосувань;

- Вартість безкоштовно видаються в передбачених законодавством України випадках нейтралізують речовин, жирів, молока і ін .;

- Витрати, пов'язані з придбанням аптечок і медикаментів, з санітарно-побутовим та лікувально-профілактичним обслуговуванням працівників;

- Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з техніки безпеки, попередження нещасних випадків та захворювань на будівництві, а також поліпшення умов праці;

- Витрати з навчання і професійної підготовки робітників безпечним методам роботи і на обладнання кабінетів з техніки безпеки;

- Витрати на внески по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідно до законодавства;

- Витрати на проведення медичних оглядів;

- Витрати на проведення атестації робочих місць;

- Витрати на придбання нормативних документів з охорони праці;

- Інші витрати, передбачені номенклатурою заходів з охорони праці та техніки безпеки, крім витрат, що мають характер капітальних вкладень.

I. Адміністративно-господарські витрати «-- попередня | наступна --» III. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках
загрузка...
© om.net.ua