загрузка...
загрузка...
На головну

Реакція учасників ринку на зміну цін

Дивіться також:
 1. I. Гра на зміну ціни.
 2. I. Зміна економічного курсу
 3. I. Перехід до «культурної революції» і устремління її учасників
 4. I. Розподіл податкового тягаря на ринках з досконалою конкуренцією.
 5. II. Розподіл податкового тягаря на монополізованих ринку.
 6. IV. Визначення учасників процесу СП.
 7. IV. Наступна зміна державності і доля римського права
 8. V. Мова і реакція на неї
 9. VII.5. Зміна властивостей газоконденсатних покладів
 10. Адміністративне районування міст. Зміна структури міста в процесі його розвитку.
 11. Адсорбція - мимовільна зміна концентрації компонента в поверхневому шарі в порівнянні з його концентрацією в обсязі фази.
 12. Аналіз динаміки ринку, модель життєвого циклу.

Для кращого розуміння цінового механізму необхідно проаналізувати вплив конкуренції на процес Ціноутворення, реакцію конкурентів на зміну цін, а також основні фактори, що впливають на сприйняття ціни покупцями, що відносяться до різних сегментів ринку.

Беручи будь-яке рішення в області ціноутворення, потрібно дуже ретельно оцінити його короткострокові результати і співвіднести їх з довгостроковими наслідками. На яку реакцію конкурентів може розраховувати фірма? На це питання не можна дати однозначну відповідь. Все залежить від кількості фірм на ринку, їх фінансового стану, комерційних і стратегічних цілей і т. П. Щоб передбачити конкурентну реакцію, слід вивчати фінансовий стан фірми-конкурента, її поточний оборот, завантаження потужностей, споживчу оцінку товару і т. Д. Необхідно враховувати наступне: чим вище частка ринку, яку займає фірмою-конкурентом, тим сильніше цінова конкуренція.

Зміна фірмою ціни може призвести до двоякою конкурентної реакції:

· Конкурент піде за зміною ціни;

· Конкурент не буде за зміною ціни.

При цьому кожна реакція може мати свої "підвиди". Все буде залежати від цілей, які переслідує конкурент у своїй стратегії.

У разі зниження ціни фірмою конкурент може:

знизити ціну до того ж рівня. Це відбувається в разі, якщо споживча оцінка товарів однакова, а фінансове становище конкурента нестабільно і він боїться втратити свою частку ринку і прибутку;

· Залишити ціну на колишньому рівні, якщо:

· Споживча оцінка товарів однакова, фінансовий стан конкурента стабільно і, за його розрахунками, ефективність такого зниження незначна;

· Споживча оцінка товарів конкурента вище;

· Призначити більш низьку ціну, ніж фірма - ініціатор зниження ціни, якщо:

· Конкурент "блефує" або провокує цінову "війну", борючись за більший ринок збуту;

· Споживча оцінка його товару нижче;

призначити ціну вище базової, якщо споживча цінність товару конкурента вище або він прагне її збільшити неціновими методами (за допомогою реклами, упаковки, каналів поширення і т. п.).

У разі підвищення ціни фірмою конкурент може:

підвищити ціну до того ж рівня, якщо споживча оцінка товарів однакова, а фінансове становище конкурента нестабільно і підвищенням ціни він прагнути отримати більший прибуток при збереженні частки ринку;

· Залишити ціну на колишньому рівні, якщо споживча оцінка товарів конкурента:

· Нижче при нестабільному фінансовому становищі;

· Однакова, але фінансове становище більш стабільне;

· Підняти ціну вище, ніж фірма - ініціатор підвищення ціни, якщо:

· Споживча оцінка товару конкурента вище або фінансове становище дозволяє підняти її;

· Конкуруюча фірма прагне перейти в інший сегмент ринку;

знизити ціну, якщо споживча оцінка товару конкурента нижче мінімальної і він ініціює цінову "війну".

Відомо, що введення нової ціни не слід здійснювати імпульсивно, також і відповідь на цінову зміна конкурента повинен бути ретельно продуманий і зважений. Негайну реакцію споживача на зміну ціни можна спостерігати лише на дуже небагатьох ринках (ринку споживчих товарів і ринку цінних паперів). Найчастіше споживачі проявляють неабияку частку інертності, яку можна пояснити або необізнаністю, або прихильністю до тієї чи іншої торгової марки. Ця відстрочка в часі дає можливість продавцеві прорахувати свій наступний крок. Застосовуючи тактику вичікування і спостереження, продавець має можливість зібрати про ринок дуже важливі відомості, в той час як імпульсивна реакція може порушити рівновагу ринку і привести до цінової "війні".

Конкурент може підвищити свої ціни у зв'язку з:

· Різким підвищенням попиту;

· Істотним падінням ціни в результаті цінової "війни", коли конкурент перестає отримувати прибуток;

· Зростанням витрат.

Тільки в останньому випадку, якщо лідер ринку підвищує Ціну та за ним ідуть інші, ринкові частки порушені не будуть. Обсяг продажів знизиться лише тоді, коли покупці переключаться на товари-замінники.

З точки зору конкуренції потрібно зробити паузу і лише потім підняти ціну. Це дозволить забрати у конкурента ринкову частку, яка представлена контингентом чутливих до ціни покупців. Навіть якщо конкуренти вирішать повернутися до колишніх цін, відвойована ринкова частка буде для них втраченої. Якщо ж конкурент не повертається до колишніх цін, то фірма може підняти їх після того, як обсяги продажів за рахунок нових клієнтів перестануть збільшуватися. Така тактика відповідного ціноутворення називається цінової стеженням. При цьому ціни не обов'язково підвищуються до рівня, запропонованого конкурентом, що дозволяє утримувати нову частку ринку.

Встановлення остаточної ціни «-- попередня | наступна --» Відповідь фірми на зниження ціни конкурентом
загрузка...
© om.net.ua