загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання державного регулювання цін продукції природних монополій

Дивіться також:
 1. I. Завдання курсу
 2. I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
 3. I. Основні завдання та напрямки внутрішньої політики.
 4. I. Проблеми мирного врегулювання після закінчення війни
 5. I. Товарознавча характеристика овочевої продукції
 6. I. Цілі і завдання вивчення дисципліни
 7. II. Основні цілі і завдання Програми
 8. II. Предмет, завдання фізіології рослин
 9. II. Роль держави різна в зв'язку зі специфікою методів і способів правового регулювання.
 10. II. Цільові завдання
 11. II. Цільові завдання
 12. II. Цільові завдання.

Дуже важливим є державне регулювання цін природних монополій, так як вони в основному виробляють таку продукцію, яка необхідна для нормального функціонування більшості підприємств і становить значну частину споживаних ними ресурсів, тому неплатежі підприємств за продукцію природних монополій можуть призвести до кризи в масштабах всієї економіки країни. Поширення неплатежів є результатом цінової дискримінації з боку природних монополій та інших економічних структур, що володіють впливом на ринку і необмежених у своїй діяльності регулюючим впливом держави.

Перш ніж говорити про розвиток механізмів державного регулювання, необхідно відзначити, що до природних монополій відносяться ті види господарської діяльності, які здійснюються в таких галузях, як газова промисловість, електроенергетика, залізничний транспорт і зв'язок. Решта видів господарської діяльності потенційно можуть ефективно функціонувати в умовах конкуренції. У той же час створення конкурентного середовища передбачає необхідність проведення адекватних структурних змін.

Об'єктивно обумовлені структурні зміни в цих галузях, що дозволяють максимально задіяти конкурентні сили ринку, приведуть до обмеження сфери державного регулювання. Однак правильно проведена реструктуризація не тільки обмежить сферу державного регулювання, а й підвищить його ефективність шляхом чіткого поділу регульованих і нерегульованих видів господарської діяльності. З цією метою в природні монополії необхідно здійснити ряд перетворень, які сприятимуть вирішенню найбільш гострих проблем в цій сфері:

1. регульовані і нерегульовані види діяльності повинні бути відокремлені один від одного настільки, наскільки це можливо в існуючих економічних, соціальних і політичних умовах (в першу чергу слід розділити виробничі, транспортні та розподільчі функції, а також виділити допоміжні види діяльності і т. Д. );

2. регульовані види діяльності повинні характеризуватися відкритістю і доступністю інформації для органів регулювання, що дозволить встановлювати ціни (тарифи) на рівні, досить високому для забезпечення нормальної рентабельності, і, відповідно, залучити нові інвестиції;

3. потенційно конкурентні сегменти галузей повинні бути виділені і реорганізовані з метою формування реального конкурентного середовища на російському ринку. При цьому на даному етапі розвитку соціально-економічних відносин недоцільна і практично нездійсненна реструктуризація існуючих монопольних структур. Однак вже зараз повинні бути створені умови для виникнення і розвитку незалежних приватних і державних компаній, які могли б конкурувати з підприємствами-монополістами. Такі компанії будуть будувати свої відносини зі споживачами на основі прямих договірних відносин, при цьому регулювання буде піддаватися розмір оплати за користування мережами монопольних структур. Для цього необхідний вільний і переважний доступ цих компаній до мережевій структурі відповідних галузей. Завданням органів регулювання є забезпечення такого вільного доступу для потенційних учасників ринку;

4. слід реконструювати механізм управління компаніями, що спеціалізуються в сфері природних монополій;

5. необхідно привести у відповідність до вимог ринкової економіки інвестиційний процес в усіх галузях природних монополій. В даний час додаткові інвестиції виробляються переважно за рахунок зростання тарифів;

6. з метою скорочення витрат і підвищення ефективності господарювання в усіх галузях природних монополій слід сформувати стимули до скорочення зайвої зайнятості, ліквідації рідко використовуються і низькоефективних виробництв.

До тих пір поки відповідні заходи не будуть прийняті, неможливо організувати ефективне державне регулювання, яке повинно сприяти консервації неефективності і високих витрат, а також ліквідації низької вартості акцій на фондовому ринку, нестачі інвестування і конфліктних відносин між підприємствами і органами регулювання.

Оперативна реалізація запропонованих заходів дозволити сформувати конкурентне середовище там, де це можливо і необхідно, а також здійснювати ефективне державне регулювання тільки в тих сферах, де без нього не можна обійтися. Це зможе принести незаперечні вигоди всім учасникам ринкових відносин: споживачам - у вигляді низьких цін; нерегульованим підприємствами - у формі більшої лібералізації ринку; регульованим підприємствам - через встановлення стабільного режиму регулювання, сприятливого інвестиційного та технічного розвитку.

Основними завданнями державного регулювання цін продукції природних монополій є:

· Забезпечення балансу інтересів споживачів (у вигляді доступних цін) і регульованих підприємств (у вигляді фінансових результатів, привабливих для кредиторів і інвесторів);

· Визначення структури тарифів на основі принципів справедливого і ефективного віднесення витрат на тарифи для різних типів споживачів;

· Стимулювання підприємств галузей природних монополій до скорочення витрат і зайвої зайнятості, поліпшення якості обслуговування, підвищення ефективності інвестицій і т. Д .;

· Використання можливостей цінових механізмів регулювання при проведенні стабілізуючою макроекономічної політики;

· Управління розвитком економіки в регіонах.

Регіональні проблеми, які можуть вирішуватися за допомогою тарифів електричної і теплової енергії, полягають в наступному:

· Вирівнювання або диференціація тарифів по суб'єктах РФ з метою забезпечення рівномірного їх розвитку;

· Управління режимами електро- та теплоспоживання;

· Стабілізація економічного становища енергооб'єктів та їх об'єднань при завчасно незапланованому зниженні попиту на енергію;

· Стимулювання збільшення або зниження попиту на енергію окремих споживачів або їх груп і, відповідно, регулювання економічної активності даних суб'єктів.

Причини державного втручання в господарську діяльність природних монополій «-- попередня | наступна --» Зарубіжний досвід регулювання діяльності природних монополій
загрузка...
© om.net.ua