загрузка...
загрузка...
На головну

Ринкові методи ціноутворення

Дивіться також:
 1. A 22 Потенціал дії і історія його відкриття. Методи реєстрації одно- і двофазного ПД. Складові частини ПД і іонний механізм. Механізм проведення збудження.
 2. I. Статичні методи
 3. II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
 4. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 5. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 6. II. Методи розробки.
 7. II. Основні методи конкурентної боротьби
 8. II. Ризики, які не залежать від діяльності підприємства (системні або ринкові).
 9. III. Гідрометаллургічесіе методи
 10. III. Основні фінансові методи і прийоми фінансового менеджменту
 11. V. Механізми реалізації (або методи забезпечення)
 12. V. Проективні методи діагностики особистості

Метод структурної аналогії

Суть даного методу полягає в тому, що при встановленні ціни нового товару визначають структурну формулу ціни по його аналогу. Для цього використовують фактичні або статистичні дані про частку основних елементів в ціні або собівартості аналогічного товару. Якщо можливо точно визначити для нового товару один з елементів ціни, наприклад матеріальні витрати за робочими кресленнями, норми витрат і т. П., То, переносячи структуру аналога на новий товар, можна розрахувати орієнтовну ціну.

Наприклад, виробництво нового підшипника для трактора зажадає витрат на матеріали в розмірі 600 руб. Оскільки на підприємстві випускається однотипна продукція, структура цін якій практично однакова (60% - матеріальні витрати, 30% - заробітна плата, 10% - інші витрати), то можлива ціна підшипника складе 1000 руб. (600 руб.: 60% х 100). У тих випадках, коли в ціні важливо врахувати якісні параметри продукції, використовують параметричні методи розрахунку цін. Частка від ділення ціни на значення головного показника якості виробу характеризує питому ціну.

У вітчизняній практиці витратні методи застосовуються при встановленні цін:

· На принципово нову продукцію, коли її неможливо порівняти з продукцією, що випускається і недостатньо відома величина попиту;

· Продукцію, вироблену за разовими замовленнями з індивідуальними особливостями виробництва (будівельні, проектні роботи, дослідні зразки);

· Товари і послуги, попит на які обмежений платоспроможністю населення (ремонтні послуги, продукти першої необхідності).

Витратні методи досить популярні не тільки у вітчизняній практиці ціноутворення, а й в зарубіжній. По-перше, виробники завжди краще інформовані про свої витрати, ніж про споживчому попиті. Тому витратні методи вважаються досить простими. По-друге, вони є найбільш справедливими по відношенню і до продавців, і до покупців. При досить високому попиті продавці не наживаються за рахунок покупців і разом з тим отримують необхідну прибуток для нормальної діяльності. Поряд з достоїнствами витратні методи мають і недоліки, пов'язані з неможливістю обліку при встановленні ціни попиту, споживчих властивостей товарів.


У цій групі методів враховуються конкурентні переваги товарів і підприємств-виробників. Методи використовуються в рамках активної стратегії ціноутворення, орієнтованої на певну комбінацію ціни і якості товару.

Застосовуючи такі методи, підприємства виходять з готовності споживача платити певну ціну (верхня межа цін). Якщо не враховувати необхідність оперувати цінами вище нижньої межі, то при орієнтації на споживачів не буде існувати безпосереднього зв'язку між витратами і встановленням цін. Маючи свої уявлення про максимальну ціну, яку вони готові заплатити, споживачі встановлюють певну межу, за якою попит на продукт припиниться або унаслідок фінансових обмежень, або тому, що за такою ціною можна придбати якісніший товар.

На думку цілого ряду фахівців в області ціноутворення, єдиним фактором, який слід враховувати при встановленні ціни, є рівень попиту. У ряді галузей, де між декількома фірмами відбувається серйозна конкуренція за отримання повного контракту, використовується метод "запечатаного конверту", або тендерного ціноутворення. До ринкових методів формування ціни відносяться також метод встановлення цін, орієнтований на знаходження рівноваги між витратами виробництва і станом ринку, і метод визначення цін на основі відчутної цінності товару. У тих випадках, коли витрати важко виміряти, використовують метод поточних цін, що є кращим для підприємств, які бажають слідувати за лідером.

Метод на основі аналізу беззбитковості «-- попередня | наступна --» Встановлення ціни на основі рівня поточних цін
загрузка...
© om.net.ua