загрузка...
загрузка...
На головну

Метод ціноутворення на основі валового прибутку

Дивіться також:
 1. A 22 Потенціал дії і історія його відкриття. Методи реєстрації одно- і двофазного ПД. Складові частини ПД і іонний механізм. Механізм проведення збудження.
 2. B-REP (метод граничного уявлення)
 3. I. Метод амальгамації
 4. I. Метод соціометричних вимірів.
 5. I.3.3. Використання методів психодіагностики в роботі шкільного психолога.
 6. I. Статичні методи
 7. II. Метод екстраполяції.
 8. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
 9. II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
 10. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 11. II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 12. II. Методи розробки.

Метод ціноутворення на основі змінних витрат

Суть даного методу полягає у встановленні певної відсоткової націнки до змінних виробничих витрат для кожного виду продукції.

Для розрахунків використовуються такі формули:

відсоток націнки = (бажана величина прибутку + сумарні постійні + виробничі витрати + комерційні, загальні, адміністративні витрати): сумарні змінні виробничі витрати;

ціна на основі змінних витрат = змінні виробничі витрати на одиницю продукції + відсоток націнки х змінні витрати на одиницю продукції.

Цей метод доцільно використовувати, якщо на підприємстві дотримуються дві умови:

· Вартість активів, залучених до виробництва кожного виду продукції, однакова;

· Відношення змінних витрат до решти виробничих витрат однаково для кожного виду продукції.

Ціна встановлюється на основі процентної надбавки до всіх змінним виробничим витратам. Вона повинна покривати всю суму витрат і забезпечувати бажаний прибуток, які вказані в першій формулі.

Для встановлення ціни за допомогою цього методу в якості розрахункової бази використовують валовий прибуток, яка визначається як різниця між виручкою від реалізації і собівартістю проданої продукції. Призначувана ціна повинна забезпечувати отримання бажаного прибутку і покрити всі витрати, які не враховано при розрахунку валового прибутку. Цей метод простий у застосуванні, оскільки інформацію про виробничі витрати, операційних витратах на одиницю продукції можна легко отримувати з облікових даних і немає необхідності розділяти витрати на постійні та змінні.

Для розрахунків використовуються такі формули:

відсоток націнки = (бажана величина прибутку + комерційні, загальні, адміністративні витрати): сумарні виробничі витрати;

ціна на основі валового прибутку = сумарні виробничі витрати на одиницю + відсоток націнки х сумарні виробничі витрати на одиницю продукції.

Ціна, розрахована на основі змінних витрат, збігається з ціною, обчисленої на основі валового прибутку. Відмінність цих методів полягає в тому, що в першому випадку використовуються тільки змінні, в другому - все виробничі витрати. Різниця компенсується відсотковою націнкою. Часто сумарні виробничі витрати на одиницю продукції дуже легко визначити, що робить метод встановлення ціни на основі валового прибутку зручним інструментом ціноутворення.

Витратні методи ціноутворення «-- попередня | наступна --» Метод рентабельності продажів
загрузка...
© om.net.ua