загрузка...
загрузка...
На головну

Питання. Прибуток у складі ціни

Дивіться також:
 1. I. Гра на зміну ціни.
 2. Антиосманської ВІЙНИ В 70 - 90-ті РОКИ XVII СТОЛІТТЯ І ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЇ І РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
 3. Ахарактерізуйте особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорщини на початку ХХстолетія.
 4. Ахарактерізуйте соціально - політичного життя українських земель у міжвоєнний період в складі Польщі. Порівняйте з положенням українців в складі Румунію і Чехословаччини.
 5. Білорусь в складі Російської імперії: зміни в політичній, соціально-економічній, релігійній та культурній сферах
 6. Квиток 49. Доходи і прибуток підприємства, їх види, склад і порядок розподілу.
 7. Біржові ціни.
 8. Буковина в складі Румунії
 9. Залежно від чутливості (нахилу кривих) попиту і пропозиції до зміни ціни розрізняють затухаючі, що посилюються і рівномірні коливання ціни.
 10. В результаті на підприємстві формується чистий прибуток.
 11. У складі автоматичної системи пожежогасіння
 12. У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Прибуток поряд із собівартістю, є для підприємства однієї з найважливіших складових частин ціни.

прибуток - Це форма доходу, яка визначається як різниця між сукупною виручкою від реалізації товару і сукупними витратами.

чистий прибуток (Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства) отримують після сплати податків. Вона ділиться в установленому фірмою співвідношенні на фонд накопичення і фонд споживання.

З фонду накопичення підприємство фінансує різні інвестиційні проекти і підготовку персоналу, а з фонду споживання здійснюються соціальні виплати співробітникам і на утримання дитячих садків, піонерських таборів.

Раціонально діючий підприємець прагне до максимізації прибутку.

Держава також повинна бути зацікавлена в максимізації прибутку підприємств, так як в державному бюджеті податок на прибуток стоїть на другому місці після податку на додану вартість.

Якщо ціни фіксовані, то прибуток залежить від змін собівартості товару. Тому прибуток є показником економічної ефективності виробництва, її збільшення підвищує доходи підприємств і державного бюджету.

В умовах інфляції збільшення прибутку може бути внеском у зростання цін.

рентабельність - Це відносна величина прибутку. Якщо держава регулює ціни, то регулюється не сама прибуток, а норма рентабельності, так як абсолютна величина прибутку є похідною величиною, яка від норми рентабельності. Виділяють багато видів рентабельності: рентабельність витрат, рентабельність капіталу, рентабельність майна і т. Д.

У ціноутворенні враховується рентабельність виробів, аналогічна рентабельності витрат. Вона є показником ефективності випуску, так як відображає взаємозв'язок прибутку, отриманої від продажу товару, і витрат на його виробництво. Причому прибуток, яка включається до розрахункової оптову ціну, повинна забезпечувати ефективну діяльність підприємства відповідно до діючих законів без втрат для бюджету.

Прибуток від продажу товарів за відпускними цінами обчислюється як різниця між виручкою від продажу товарів за вільними оптовими цінами, без податків і зборів, які не включені в собівартість, і витратами, що увійшли в собівартість (на виробництво і реалізацію). Граничних норм рентабельності при цьому не встановлюється.

Податкова практика говорить про те, що при визначенні ціни конкретного товару в неї повинна включатися прибуток, розрахована на основі рівня рентабельності не менше 25%.

Важливою проблемою в ціноутворенні є визначення величини прибутку, що включається до складу цін на продукцію природних монополій. Відповідно до закону «Про природні монополії», одним із способів регулювання діяльності природних монополій є цінове регулювання шляхом встановлення цін (тарифів) або граничного рівня цін (тарифів).

Питання. Собівартість у складі ціни. «-- попередня | наступна --» Питання. Націнки (знижки) посередників у складі ціни.
загрузка...
© om.net.ua