загрузка...
загрузка...
На головну

Види норм праці та їх характеристика

норми праці - Це складова частина організації оплати праці, так як з їх допомогою встановлюється розцінка - величина заробітку за виконання одиниці роботи.

На практиці використовуються наступні види норм праці:

норма часу - Кількість робочого часу, необхідного на виконання якого-небудь виробу або будь-якої роботи;

норма вироблення - Кількість виробів, що слід випустити в одиницю часу (за одну годину, робочу зміну і т. Д.). Між нормою часу і нормою виробітку існує обернено пропорційна залежність;

норма обслуговування - Кількість об'єктів (машин, механізмів, робочих місць і т. Д.), Які працівник або група працівників повинні обслужити протягом одиниці робочого часу;

норма часу обслуговування - Це час, необхідний на обслуговування одного об'єкта. Між нормою обслуговування і нормою часу обслуговування також існує обернено пропорційна залежність;

норма чисельності - Кількість працівників певного профілю та кваліфікації, необхідний для виконання конкретних робіт за певний період.

На підприємствах повинна здійснюватися систематична робота по виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці і встановленню прогресивних норм. Ця робота передбачає:

-проведення атестації робочих місць;

-Розробку і реалізацію плану технічного розвитку і вдосконалення організації виробництва;

-Розробку і реалізацію календарного плану заміни і перегляду норм і освоєння нових норм.

Атестованими визнаються технічно обгрунтовані норми, відповідні досягнутому рівню техніки і технології, організації виробництва і праці.

Застарілими вважаються норми, що діють на роботах, трудомісткість яких зменшилася в результаті загального поліпшення організації виробництва і праці, зростання професійної майстерності і вдосконалення виробничих навичок робітників. Помилковими вважаються норми, при встановленні яких були неправильно враховані організаційно-технічні умови або допущені неточності в застосуванні нормативних матеріалів, або в проведенні розрахунків.

Норми підлягають заміні новими і в міру впровадження у виробництво організаційно-технічних заходів, що забезпечують істотне зростання продуктивності праці: введення нового і модернізація діючого обладнання; впровадження прогресивної технології; поліпшення конструкцій виробів; удосконалення оснащення, інструментів; механізація і автоматизація виробничих процесів.

З метою планомірної роботи щодо зниження трудових витрат і вдосконалення діючих норм на підприємстві до початку року розробляється календарний план заміни та перегляду норм праці. Цей план складається на основі намічених до впровадження заходів плану технічного розвитку і вдосконалення виробництва та інших господарських заходів.

Читайте також:

Сутність і завдання управління виробництвом.

Технологія розробки управлінського рішення.

Функції нормування праці.

Функції виробничого менеджменту

Система технічного контролю якості на підприємстві.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua