загрузка...
загрузка...
На головну

Види руху предметів праці і розрахунок тривалості виробничого циклу

Тривалість ПЦ залежить від трудомісткості виконуваних операцій і способу передачі партії оброблюваних деталей з операції на операцію, з одного робочого місця на інше.

Йдеться про види руху предметів праці в ПП.

1. Послідовним видом руху предметів праці називають такий спосіб передачі виробів, при якому кожна наступна операція процесу починається тільки після закінчення обробки всієї партії запуску на попередній операції.

Цей вид руху ПТ характерний для виробництва, організованого одиничним методом (одиничне і дрібносерійне виробництво):

Тпосл. = П?ti;

п - кількість операцій в партії (розмір партії);

ti - норма часу на операцію, хв;

m - число операцій.

Приклад: n = 3, m = 4 (t1 = 2хв, t2 = 1хв, t3 = 3 хв, t4 = 2хв).

Т посл. = 3 (2 + 1 + 3 + 2) = 24 хв

Якщо на одній або декількох операціях робота проводиться одночасно на декількох місцях РМi, то:

Тпосл. = П?ti / РМi;

РМi - число робочих місць на i-тій операції.

2. Для скорочення ДПЦ можна передачу ПТ з однієї операції на іншу здійснювати частинами (поштучно або дрібними партіями). Такий вид руху ПТ називається паралельним.

Паралельним видом руху - кожен предмет праці після виконання першої операції відразу передається на іншу, не чекаючи обробки всієї партії. В результаті предмети праці з однієї партії одночасно обробляються на кількох операціях.

Тпар. = ?ti + (n-1) tmax

Tmax - час найтривалішою операції

Т пар. = 7 + 2 * 3 = 13мін

Цей вид руху ПТ характерний для масового виробництва, організованого потоковим методом.

3. Паралельно-послідовний вид руху ПТ характеризується тим,

предмети праці з попередньої операції на наступну передаються не поштучно (як при паралельному вигляді руху) і не партіям (як при послідовному), а пачками (або передавальними партіями)

Виконання наступної операції (другий) починається до закінчення обробки всієї партії деталей на попередній операції (першої).

t2

t2

Тпар-остан. = П?ti - (п-1) ?tmin.

tmin - менший час з кожної пари суміжних операцій.

Тпар-післ = 24- 2 * (1 + 1 + 2) = 16мін

Якщо на одній або декількох операціях робота проводиться одночасно на декількох Рмi, то:

Тпар-остан. = П?ti / РМi - (п-1) ? (t / Рмi) min.

Цей вид руху ПТ характерний для виробництва серійного і великосерійного типу.

Читайте також:

завдання

Структура і функції служби збуту на основі маркетингу. Управління збутом продукції на підприємстві.

Функції виробничого менеджменту

Ухвалення управлінського рішення

Місія та мета функціонування підприємства

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua