загрузка...
загрузка...
На головну

Сутність і завдання управління виробництвом

Менеджмент підприємства передбачає управління його різнобічної діяльністю, має об'єднуючу частина - виробництво. Навколо нього функціонують інші структури, покликані забезпечити нормальну роботу з випуску продукції або надання послуг населенню.

Управління виробництвом - це цілеспрямований вплив на колективи людей для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва. Це певний; вид людської діяльності, який виник в результаті поглиблення суспільного праці з необхідності забезпечення цілеспрямованості та узгодженості роботи учасників трудового колективу.

Сутність виробничого менеджменту виражається в його функціях: Планування, організація, координація, мотивація і контроль). При цьому використовуються організаційні, адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи, які реалізуються відповідно до визначених принципів, основними з яких є: науковість, цілеспрямованість, послідовність, оптимальне поєднання централізованого регулювання керованої системи з її саморегулюванням, облік індивідуальних особливостей працівників і суспільної психології , забезпечення відповідності прав, обов'язків і відповідальності всіх учасників управління в досягненні цілей виробництва, всемірне забезпечення змагальності управлінських працівників.

В управлінському праці існують три елементи: Предмет праці (інформація); знаряддя праці (орггехніка) і сама праця, який зводиться до збору, обробці інформації та виробленні відповідних управлінських рішень, т. е. формування нової інформації.

Завдання управління підприємством:

- Забезпечення координації діяльності окремих підрозділів і безперебійної роботи всього підприємства;

- Забезпечення раціонального використання всіх засобів виробництва і робочої сили;

- Забезпечення ефективного функціонування підприємства і досягнення поставленої мети - отримання максимального прибутку при мінімальних
 витратах.

Читайте також:

Фотографія використання робочого часу

Школи та підходи до організації та управління виробництвом.

Методи вивчення витрат робочого часу (фотографія робочого часу, хронометраж).

Комплексне проектування організації і обслуговування робочих місць

Процес розробки плану і методи організації робіт з планування.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua