загрузка...
загрузка...
На головну

Норма запасу в днях встановлюється на основі наступних даних

1. Знаходження матеріалів в дорозі (транспортний запас Нтр). Визначається як різниця між часом пробігу вантажу від постачальника до споживача і часом обороту платіжних документів.

2. Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості вступників матеріалів (Підготовчий запас нп). Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період.

3. Технологічна підготовка матеріалів до виробництва (Технологічний запас нт).Утворюється в тому випадку, якщо до початку виробництва потрібна попередня обробка матеріалів (сушіння деревини на меблевих фабриках). Визначається на основі нормативів часу для даних операцій.

4. Перебування матеріалів на складі (Поточний запас Нтек). Задовольняє поточної потреби виробництва, забезпечує ритмічну роботу між черговими поставками матеріалів. Визначається множенням середньодобової норми споживання матеріалу на плановий кратний інтервал між двома черговими поставками.

5. Резерв на випадок перебоїв у постачанні і збільшення випуску продукції (Страховий або гарантійний запас уст). Норматив страхового запасу матеріалів визначається по інтервалу відставання поставок або за фактичними даними про надходження матеріалів.

Загальна норма виробничих запасів за видами матеріальних ресурсів у днях визначається підсумовуванням зазначених видів запасів:

Ндн = Нтр + Нп + Нт + Нтек + уст.

Норматив виробничих запасів в натуральному вираженні за кожним видом матеріальних ресурсів Ннат визначає твір нормативу в днях на їх одноденний витрата Мдн в натуральному вираженні:

Ннат = Ндн · Мдн.

Норматив в грошовому вираженні Нст (вартості) визначається твором вартості одноденного витрати сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів (См) на норматив в днях. Нст = Ндн · Див.

Читайте також:

Ухвалення управлінського рішення

Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві. Організація поставок матеріальних ресурсів на підприємство.

Індивідуальні форми ВІД

Фотографія використання робочого часу

Функції нормування праці.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua