загрузка...
загрузка...
На головну

Організація ремонтної служби підприємства. Значення і завдання ремонтної служби в підвищенні ефективності організації виробництва

В процесі експлуатації технологічне обладнання піддається фізичному та моральному зносу і вимагає постійного технічного обслуговування. Працездатність обладнання відновлюється шляхом його ремонту. Таким чином, сутність ремонту полягає в збереженні і якісному відновленні зношених деталей і регулювання механізмів. У машинобудуванні витрати на ремонт обладнання щорічно досягають 17-26% його початкової вартості, що становить 5-8% собівартості продукції заводу. Чисельність робітників в РМЦ становить 15% від загальної чисельності.

Ремонтне господарство (РГ) - Комплексне поняття, що характеризує сукупність загальновиробничих і цехових підрозділів підприємства, які здійснюють заходи з технічного обслуговування і ремонту устаткування.

Основні завдання:

1. Підтримка обладнання в робочому стані і збільшення міжремонтного періоду роботи.

2. Паспортизація, атестація і модернізація обладнання.

3. Веде технічну документацію.

4. Підбір і відбір професійних кадрів і вдосконалення організації праці працюючих.

5. Скорочення обсягу ремонтних робіт, зниження їх трудомісткості і вартості при систематичному підвищенні якості виконуваних робіт.

На підприємстві ремонтами займаються ремонтно-механічні цехи (РМЦ) і цехові ремонтні бази (ЦРЛ). існують наступні організаційні форми ремонту:

1. Централізована. Всі завдання РХ вирішує РМЦ.

2. Децентралізована. РМЦ виконує капремонти унікальних верстатів, займається модернізацією та виготовленням запасних частин. ЦРЛ виконують всі види ремонту та обладнання.

3. Змішана. РМЦ - КР, а ЦРЛ - МР, СР, МРО.

Основні техніко-економічні показники роботи ремонтного господарства:

1) час простою обладнання в ремонті;

2) продуктивність праці ремонтних робітників;

3) собівартість однієї ремонтної одиниці по видам ремонту або в цілому;

4) зменшення витрат матеріалів на одиницю обладнання;

5) число аварій, поломок і позапланових ремонтів на одиницю обладнання.

Витрати на ремонт 20-річного обладнання на 28% -30% перевищують витрати на ремонт 10-річного, а термін служби між капітальними ремонтами на 20% менше.

Підвищення ефективності роботи за наступними напрямками:

1) групи однойменних верстатів можуть одночасно перебуває в ремонті. Тому можлива організація ремонтного господарства не по одиничного типу, а по дрібносерійного;

2) одноименность виконуваних робіт і одноименность обладнання сприяють підвищенню спеціалізації ремонтного виробництва;

3) дослідження показують, що якщо термін служби обладнання становить 15-25 років, то за цей час обладнання проходить 3-4 капітальні ремонти. Тому потрібно створювати на підприємстві відновлювальні ділянки і служби для відновлення зношених деталей;

4) скорочення обсягу ремонтних робіт сприяє використання вузлового методу ремонтів (але потрібно враховувати, що при цьому зростають розміри незавершеного виробництва);

5) збільшення кількості ремонтів проводяться одночасно, т. Е. Підвищення можливості концентрації їх у часі;

6) на основі спеціалізації і модернізації створювати ремонтні заводи (ремонт обладнання, виготовлення запасних частин.

Штати інженерно-технічних працівників і службовців ремонтної служби підприємства встановлюються в залежності від числа ремонтних одиниць обладнання в цілому по заводу.

Читайте також:

Комплексне проектування організації і обслуговування робочих місць

Види технічного контролю якості продукції

Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками.

Сутність і завдання управління виробництвом.

Транспортне обслуговування виробництва.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua