загрузка...
загрузка...
На головну

Управління організацією праці на підприємстві

організація працюа - це впорядкована система взаємодії працівників із засобами виробництва та один з одним в єдиному виробничому процесі.

Значення організації праці зростає в міру розвитку ринкових відносин, що сприяють відродженню конкуренції, при якій велику вагу набуває результативність праці, що робить вплив на ефективність виробництва. У міру технічного вдосконалення виробництва зростає ціна одиниці робочого часу.

Організація праці на підприємстві заснована на здійсненні процесу виробництва.

Процес виробництва - Це органічна сполука знарядь, предметів праці і самої праці.

Процес виробництва включає в себе наступні основні елементи:

- Конструкторсько-технологічну підготовку виробництва, яка полягає в розробці конструкції виробу, технології його виготовлення, підборі обладнання, інструментів;

- Матеріальну підготовку виробництва, що забезпечує постачання робочих місць необхідною сировиною, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, інструментом;

організаційно-технологічну підготовку виробництва (розміщення засобів виробництва, послідовність здійснення технологічних процесів, операцій і робіт);

- Організацію праці (організація і обслуговування робочих місць, використання раціональних методів і прийомів праці, встановлення міри праці для кожного працівника, створення сприятливих умов праці);

- Організація управління виробництвом - раціональна організаційна структура управління, облік і контроль за ходом виконання технологічного процесу.

Таким чином, організація виробництва являє собою єдність всіх основних елементів, що становлять процес виробництва на підприємстві.

Головна проблема організації праці на підприємстві - Це скорочення часу виробництва продукції, часу протікання виробничого процесу.

Читайте також:

Колективні форми ВІД

Визначення обсягу і організації підготовки ремонтних робіт.

Управлінські рішення і технологія їх розробки.

Комплексне проектування організації і обслуговування робочих місць

Типи виробництва та їх характерні ознаки.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua