загрузка...
загрузка...
На головну

Сутність і завдання оперативно-виробничого планування (ОПП)

Оперативне планування виробництва направлено на деталізацію плану виробництва продукції підприємства і його підрозділів і є частиною бізнес-планування.

Оперативне планування виробництва полягає в розробці найважливіших об'ємних та календарних показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Всякий процес оперативного планування передбачає виконання економістами-менеджерами таких етапів діяльності, як вибір стратегії розвитку підприємства, обгрунтування форми організації виробництва, визначення логістичної схеми руху матеріальних потоків, розробка основних календарно-планових нормативів, оперативне планування роботи виробничих підрозділів, організаційна підготовка виробництва, безпосередня організація оперативної роботи, поточний контроль і регулювання ходу виробництва.

мета ОПП- Забезпечення координації роботи цехів, дільниць, робочих місць щодо термінів виконання планових завдань.

завдання ОПП визначаються системою економічних вимог виробництва в частині забезпечення:

1. виконання планового випуску готової продукції за термінами і асортименту;

2. забезпечити ритмічний випуск ДП на основі рівномірного ходу виробництва в кожному підрозділі;

3. забезпечення рівномірного завантаження устаткування;

4. забезпечення безперервності процесу виробництва.

Планування виробничої діяльності складається з 3 видів:

1. Техніко-економічне планування;

2. Бізнес-планування:

3. Оперативно-виробниче планування.

ОПП є продовженням техніко-економічного планування та спрямована на деталізацію плану виробництва продукції і його підрозділи. В основі лежить виробнича програма.

Центральним органом календарного планування і диспетчерського регулювання на промислових підприємствах є планово-диспетчерський, або виробничий, відділ (ПДС). Його структура повинна забезпечити конкретне і оперативне керівництво виробництвом при мінімальній чисельності апарату і максимальному спрощенні документообігу.

Органом календарного планування і диспетчерського регулювання в цеху є планово-диспетчерське бюро (ПДБ) або планово-розпорядчий бюро (ПРБ). У безпосередньому підпорядкуванні бюро знаходяться цехові виробничі комори і вантажники, які обслуговують виділений цеху транспорт.

Читайте також:

Організація потокового виробництва: сутність, характерні ознаки.

Організація ремонтної служби підприємства. Значення і завдання ремонтної служби в підвищенні ефективності організації виробництва.

Організація промислового підприємства в просторі. Генеральний план підприємства.

Планування потреби в інструменті

Система технічного контролю якості на підприємстві.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua