загрузка...
загрузка...
На головну

завдання

1. Забезпечення ритмічної роботи підприємства і рівномірного випуску продукції.

2. Забезпечення виконання робіт відповідно до виробленими програмами, договірними зобов'язаннями, календарними графіками та змінно-добових завдань.

3. Максимальне використання виробничих потужностей підприємства.

Основними принципами диспетчеризація є централізація, плановість, оперативність, профілактика відхилень від заданого графіка робіт.

При диспетчеризація здійснюється безперервний контроль за фактичним ходом робіт по виконанню графіка виробництва і змінно-добових завдань, приймаються оперативні заходи щодо попередження та усунення відхилень від плану і перебоїв в ході виробництва, виявляються і аналізуються причини відхилень від планових завдань і графіків виробництва, координується поточна робота взаємопов'язані ланки виробництва з метою забезпечення ритмічного ходу роботи, здійснюється керівництво оперативною підготовкою виконання змінно-добових завдань і графіків.

Організація роботи диспетчерської служби підприємства.

Диспетчерське регулювання на підприємстві має 3 рівня:

-виробничо-диспетчерський відділ

-виробничо-диспетчерське бюро

-плановік ділянки.

очолює планово-диспетчерський відділ начальник виробництва, який одночасно є диспетчером підприємства. У нього в підпорядкуванні чергові змінні диспетчери, які і здійснюють поточний контроль і регулювання ходом виробництва. У змінних диспетчерів можуть бути помічники-оператори. Вони ведуть облік отриманої інформації з цехів і відділів. Чергові змінні диспетчери і оператори працюють в диспетчерському пункті підприємства, який оснащений необхідними технічними засобами. Спостереження цілодобове. Перед тим, як приступити до роботи відбувається передача чергування. Здаючи чергування, диспетчер доповідає про виконання добового завдання, звітує про виконання спеціальних завдань і розпоряджень з виникаючих відхилень в ході виробництва. Всі ці відомості оформляються добовим рапортом. Прийнявши чергування, диспетчер зобов'язаний перевірити забезпеченість усім необхідним для виконання виробничого завдання. Важливою формою оперативного управління виробництвом є загальні диспетчерські наради. Вони проводяться щодня в точно визначений час. У цих нарадах беруть участь начальники цехів, відділів і служб. Вони проводяться без відриву від місця роботи. Всі розпорядження головного диспетчера фіксуються в протоколі наради. Черговий диспетчер веде журнал, куди повинен заносити всі розпорядження. Розпорядження, яке носить довгостроковий характер заноситься в спеціальну контрольну картку. Картка ставиться в картотеку контрольних термінів. У ній обов'язково вказуються результати виконання. Поряд з регулюванням поточної роботи здійснюється профілактика можливих перебоїв в ході виробництва на найближчий календарний період.

Диспетчерське регулювання в цеху здійснюєтьсявиробничо - диспетчерським бюро, в складі якого працюють змінні диспетчери. Для них встановлено змінне чергування. Змінний диспетчер здійснює оперативний контроль за виконанням оперативного плану ділянками і цехом в цілому, забезпеченням цеху всім необхідним, а також роботою внутрішньоцехового транспорту. У великих і середніх цехах також як і на підприємствах проводяться наради під керівництвом заст. поч. цеху або начальника ПДБ. ПДБ щодня представляє в ПДО рапорт про роботу цеху, а також про виконання розпоряджень і вказівок. Контроль виробництва на ділянках здійснюють плановики.

Читайте також:

Управлінські рішення і технологія їх розробки.

Норма запасу в днях встановлюється на основі наступних даних.

Структура технічно обґрунтованої норми часу. Норма вироблення і її взаємозв'язок з нормою часу.

Система технічного контролю якості на підприємстві.

Функції виробничого менеджменту

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua