загрузка...
загрузка...
На головну

Виробнича потужність: поняття, визначальні чинники. Загальна методика розрахунку виробничої потужності

Виробнича потужність є вихідним пунктом планування виробничої програми підприємства. Вона відображає потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів з випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності посідає провідне місце в виявленні і оцінці резервів виробництва.

Під виробничою потужністю підприємства розуміється максимально-можливий випуск продукції при повному використанні виробничого обладнання і площ, з урахуванням прогресивної технології, передової організації праці і виробництва.

Поняття «виробнича потужність» показує здатність підприємства в певних умовах випускати максимальну кількість продукції в натуральному вираженні в певний проміжок часу, а «виробнича програма» характеризує ступінь використання потужності в плановому періоді.

Виробнича потужність підприємства, як і виробнича програма, виражається в одних і тих же натуральних (умовно-натуральних) одиницях. Наприклад, потужність тракторного заводу вимірюється в штуках тракторів, текстильної фабрики - в кв метрах тканини, консервного комбінату - в тисячах штук умовних банок.

Планування виробничої потужності засноване на обліку чинників, від яких залежить її величина.

При розрахунку потужності приймаються до уваги наступні фактори:

O структура і величина основних виробничих фондів;

O якісний склад обладнання, рівень його фізичного і морального зносу;

O передові технічні норми продуктивності обладнання, використання площ, трудомісткості виробів, виходу продукції із сировини;

O прогресивність застосовуваних технологічних процесів; ступінь спеціалізації; режим роботи підприємства;

O рівень організації виробництва і праці; фонд часу роботи обладнання;

O якість сировини і ритмічність поставок.

Виробничі потужності можна розглядати з різних позицій, виходячи з цього, визначають теоретичну, максимальну, економічну, практичну потужність.

Теоретична (проектна) потужність характеризує максимально можливий випуск продукції при ідеальних умовах функціонування виробництва. Вона визначається як гранична годинна сукупність потужностей засобів праці при повному річному календарному фонді часу роботи протягом всього терміну їх фізичної служби. Цей показник використовується при обгрунтуванні нових проектів, розширення виробництва, інших інноваційних заходів.

максимальна потужність - Теоретично можливий випуск продукції протягом звітного періоду при звичайному складі освоєної продукції, без обмежень з боку чинників праці та матеріалів, при можливості збільшення змін і робочих днів, а також використанні тільки встановленого обладнання, готового до роботи. Даний показник важливий при визначенні резервів виробництва, обсягів продукції, що випускається і можливостей їх збільшення, нарощування.

Під економічною потужністю розуміють межа виробництва, який підприємству невигідно перевищувати через великого зростання витрат виробництва або будь-яких інших причин.

практична потужність - Найвищий обсяг випуску продукції, який може бути досягнутий на підприємстві в реальних умовах роботи. У більшості випадків практична виробнича потужність збігається з економічної.

На відміну від проектної планова ПМ діючих підприємств розраховується виходячи з застосовуваних технологічних процесів, наявного парку обладнання, наявних виробничих площ як величин вже заданих, а обсяг випуску продукції по плановану номенклатуру є шуканої величиною, яка встановлюється в умовах повного використання ресурсів, наявних у розпорядженні підприємства.

Виробнича потужність - Величина динамічна, що змінюється під впливом різних факторів. Тому вона розраховується стосовно до певного періоду часу і навіть календарну дату. Потужність визначається на початок планового періоду - вхідна потужність і на кінець планового періоду - Вихідна потужність. Остання розраховується за формулою:

Читайте також:

Організація і планування складського господарства.

Організація складських операцій

Планування потреби в інструменті

завдання

Технологія розробки управлінського рішення.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua