загрузка...
загрузка...
На головну

Система технічного контролю якості на підприємстві

Види і методи контролю.

під технічним контролем розуміється перевірка дотримання вимог, що пред'являються до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення, і всіх виробничих умов і факторів, що забезпечують необхідну якість.

До основних його функцій належать:

- Контроль надходять на підприємство від постачальників предметів праці - сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів;

- Контроль за станом засобів праці - обладнання, оснащення, інструментів;

- Контроль за виконанням технологічного процесу на всіх стадіях виготовлення продукції;

- Контроль за якістю продукції;

- Попередження, виявлення та облік браку;

- Встановлення причин появи шлюбу;

- Контроль за виконанням заходів щодо усунення браку, рекламацій і підвищенню якості продукції.

Читайте також:

Організація і планування складського господарства.

Функції нормування праці.

Організація ремонтної служби підприємства. Значення і завдання ремонтної служби в підвищенні ефективності організації виробництва.

Управління збутом продукції

Транспортне обслуговування виробництва.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua