загрузка...
загрузка...
На головну

Організація і планування складського господарства

складські операції можна умовно звести до двох груп - власне складські або система складування (вивантаження, приймання надходять вантажів, розміщення і зберігання продукції, відпуск її споживачам і т. п.); допоміжні виробничого характеру (розпакування, сортування, комплектування, складання матеріалів і виробів, упаковка готової продукції і т. д.). Обсяг цих операцій визначається параметрами складської системи.

Робота складського господарства планується. Мета планування - забезпечити діяльність складського господарства в тісному взаємозв'язку з роботою всього підприємства. Як планових і фактичних показників, що характеризують роботу складського господарства, застосовуються такі, зазначені в табл.

Читайте також:

хронометраж операцій

Визначення обсягу і організації підготовки ремонтних робіт.

Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць.

Організація складських операцій

Управлінські рішення і технологія їх розробки.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua