загрузка...
загрузка...
На головну

Ухвалення управлінського рішення

Управлінське рішення - це акт, спрямований на вирішення проблемної ситуації, результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору альтернативи з багатьох варіантів досягнення конкретної мети. Імпульсом управлінського рішення є необхідність ліквідації, зменшення гостроти або рішення проблеми виробництва виробів, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, впровадження прогресивних технологій, інструменту та обладнання, зниження травматизму і т. П.

Дозвіл будь-якій проблемній ситуації пов'язане з обмеженням часу і витрат ресурсів, тому якість управлінського рішення буде досягнуто до певного рівня при оптимальних часових і ресурсних затрат. Основними чинниками, що впливають на якість управлінського рішення, є: застосування наукових підходів і принципів, методів моделювання, автоматизації управлінської діяльності, мотивація високої якості рішення і ін.

Вимоги, що пред'являються до управлінських рішень:

ясна цільова спрямованість; наукова обґрунтованість і компетентність;

несуперечливість; своєчасність;

точність і ясність; комплексність;

повноважність; економічність і ефективність;

наявність конкретного адресата; реальність виконання.

При прийнятті управлінських рішень присутні в різному ступені такі елементи (способи) як інтуїція, раціональність, судження, ризик, обережність, врівноваженість, імпульсивність, інертність.

Ухвалення управлінського рішення по персоналу допускає використання всіх зазначених елементів, але при стратегічному або тактичному управлінні виробництвом необхідно застосовувати раціональність, засновану на методах економічного прогнозування, аналізу, моделювання, розрахунку, обгрунтування та оптимізації.

Читайте також:

Інструментальне господарство підприємства: значення, завдання, шляхи підвищення ефективності організації. Планування потреби в інструменті.

Методи вивчення витрат робочого часу (фотографія робочого часу, хронометраж).

Завдання і напрямки організації праці.

Школи та підходи до організації та управління виробництвом.

Принципи, системи та форми обслуговування робочих місць.

Повернутися в зміст: Управління сучасним виробництвом

Всі підручники

© om.net.ua