загрузка...
загрузка...
На головну

Організатор

Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його виконанням, а також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну співтовариство (організацію) або керувала ними (ч. 3 ст. 33 КК).

Організатор - найбільш небезпечна в співучасті фігура. Від нього виходить ініціатива в скоєнні злочину, він робить зусилля для об'єднання співучасників, створює організовану групу або співтовариство, ставить перед ними завдання, окреслено шляхи реалізації злочинних планів і т. П.

Закон передбачає три види суспільно небезпечної поведінки:

а) організацію конкретного злочину;

б) керівництво його вчиненням;

в) створення організованої групи або злочинного співтовариства або керівництво ними.

Для визнання суб'єкта організатором досить встановити винність в скоєнні будь-якого з перерахованих дій.

Під організатором злочину розуміється особа, яка організувала злочинне зазіхання. Організатор створює стійку злочинну групу або злочинне співтовариство, керує ними.

Під керівником злочину слід розуміти особу, яка очолює злочинне зазіхання в ході його реалізації. Керівництво передбачає діяльність в ході вже розпочатого злочину. Саме керівництво може виразитися в розподілі обов'язків між співучасниками, контролі за їх виконанням, дачі вказівок в ході посягання і т. П.

Від усіх інших співучасників організатор відрізняється тим, що він об'єднує, спрямовує, контролює злочинні дії інших співучасників або групи. Організатор, так само як і керівник, - головна фігура в злочині.

З суб'єктивної сторони дії організатора припускають тільки прямий умисел, який включає:

а) свідомість, що він об'єднує або направляє зусилля інших співучасників або організованою групи чи спільноти на вчинення злочину;

б) свідомість, яке конкретно злочин скоюється співучасниками;

в) передбачення суспільно небезпечних злочинних наслідків;

г) бажання їх настання.

У випадках, коли організатор злочину одночасно здійснює і виконавські дії, обсяг знань про скоює злочин у нього завжди повинен бути більшим, ніж у інших виконавців. Організатор несе відповідальність за всі дії групи в повному обсязі, так само як і безпосередній виконавець. Наприклад, якщо він направляє інших співучасників на збройний розбій, то несе відповідальність з урахуванням всіх фактично настали розбійного нападу, навіть якщо не знав, хто конкретно постраждав від нападу, хто з виконавців застосував зброю і т. П. Відповідно до ч. 5 ст. 35 КК особа, яка утворила організовану групу чи злочинну співтовариство або керувала ними, несе відповідальність за їх організацію і керівництво ними у випадках, передбачених статтями Особливої частини КК, а також за всі вчинені такими об'єднаннями злочину, якщо вони охоплювалися його умислом.

Особисті цілі організатора злочину можуть не збігатися з цілями прямого виконавця.

Якщо організатор злочину безпосередньо брав участь в скоєнні злочину спільно з іншими виконавцями, скоєне їм кваліфікується за статтею, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. В інших випадках дії організатора чи керівника злочину слід кваліфікувати не тільки за статтею Особливої частини КК, а й по ст. 33 КК.

Читайте також:

Співвідношення поняття злочину і складу злочину

Об'єктивні ознаки співучасті

Затримання особи, яка вчинила злочин

Діяння як обов'язкова ознака об'єктивної сторони злочину

конфіскацією майна

Повернутися в зміст: Російське кримінальне право

Всі підручники

© om.net.ua