загрузка...
загрузка...
На головну

Факультативні (додаткові) ознаки об'єктивної сторони злочину

В рамках загального складу злочину поряд з суспільно небезпечними наслідками та причинного зв'язком до факультативним ознаками відносять спосіб, знаряддя, засоби, місце, час і обстановку скоєння злочину.

Найбільш часто в якості конструктивного або кваліфікуючої ознаки виступає спосіб вчинення злочину.

під способом здійснення того чи іншого злочинного діяння, мається на увазі, застосування будь-яких прийомів, методів, використання коштів, певна послідовність дій і т. д.

Ця ознака в одних випадках виступає в якості критерію, що дозволяє розрізнити однорідні злочину (наприклад, різні форми розкрадань), в інших - істотно підвищує суспільну небезпеку, тобто виступає в ролі кваліфікуючої ознаки (наприклад, умисне знищення або пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом - ч .2 ст. 167 КК).

У доктрині кримінального права висловлюється думка навіть про те, що всі диспозиції Особливої частини КК сконструйовані в залежності від способів скоєння злочину. Підтверджується це наступною класифікацією:

1) в диспозиції вказується єдиний спосіб здійснення конкретного злочину (наприклад, ч. 2 ст. 306 КК-завідомо неправдивий донос);

2) диспозиція містить точний перелік можливих способів вчинення злочину (наприклад, ч. 2 ст. 141 КК - перешкоджання здійсненню виборчих прав - поєднане з підкупом, обманом, застосуванням насильства і т. д.);

3) диспозиція містить приблизний перелік можливих способів скоєння злочину (наприклад, ч. 2 ст. 167 КК - умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом);

4) з диспозиції статті випливає, що злочин може бути скоєно будь-яким способом (Наприклад, ст. 125 КК - явне залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя або здоров'я стані).

Засоби і знаряддя вчинення злочину займають друге за значимістю місце після способу вчинення злочину.

Засоби і знаряддя вчинення злочину - це методи дії (бездіяльність), одухотворені і неживі компоненти, використовуючи які винний впливає на об'єкт кримінально-правової охорони.

Іноді в літературі даються різні визначення засобів і знарядь.

Засоби вчинення злочину - це предмети, пристрої, механізми, пристосування, Використовувані в процесі вчинення злочину, а знаряддя - це предмети або пристрої, які використовуються для руйнівного впливу на предмет злочину або заподіяння фізичної шкоди

Про засоби і знаряддя вчинення злочину законодавець говорить в Загальній частині КК при визначенні відповідальності за приготування (ч. 1 ст. 30 КК) і при визначенні ознак пособництва (ч. 5 ст. 33 КК). Однак в Особливої частини КК використовується лише термін "засіб", який за змістом кримінально-правових норм охоплює і зміст поняття "знаряддя" посягання.

У літературі висловлювалася думка про те, що знаряддя є різновидом засобів вчинення злочину, що представляють собою предмети матеріального світу, що застосовуються для безпосереднього здійснення злочинного діяння.

До засобів вчинення злочину відносять, наприклад, електрошок, газ, вогонь, радіація, епідемія, епізоотія тощо.

знаряддями вчинення злочину є, Перш за все, і найчастіше зброю (Ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 205 КК) і ін. предмети, що використовуються як зброя (Ч. 2 ст. 206 КК); транспортні засоби (Ст. 264 КК) та ін.

Кримінально-правове значення засобів і знарядь вчинення злочину визначається в першу чергу тим, що вони включені в диспозиції деяких кримінально-правових норм в якості обов'язкових ознак і в цих випадках впливають на кваліфікацію діяння.

Знаряддя і засоби злочину виступають в якості факультативних ознак об'єктивної сторони, що впливають на ступінь суспільної небезпеки і обов'язково враховуються судом при призначенні покарання.

Знаряддя і засоби вчинення злочину необхідно відрізняти від предмета посягання. За своїм функціональним призначенням одна і та ж річ може бути предметом або знаряддям вчинення злочину. Зброя, будучи предметом злочину при розкраданні зброї (ст. 226 КК), виконує роль знаряддя - при вбивстві.

Місце вчинення злочину - це певна територія, на якій відбувається злочин.

У Кримінальному кодексі місце скоєння злочину позначається географічними термінами: «море», «водний шлях», «континентальний шельф»; термінами, що характеризують режим простору (територія держави, державна або митний кордон, заборонена зона), або поняттями, що позначають місце проживання або перебування (житло, сховище, місце служби, гарнізон).

Час вчинення злочину як ознака об'єктивної сторони - це певний період, протягом якого відбувається злочинне діяння. Кримінальний закон вказує на цю ознаку, коли вчинене діяння набуває підвищену суспільну небезпеку в певний період (наприклад, при самовільному залишенні частини або місця служби - ч. 3 та 4 ст. 337 КК) або знижує суспільну небезпечність (наприклад, при вбивстві матір'ю новонародженої дитини під час або відразу ж після пологів - ст. 106 КК).

Обстановка скоєння злочину є обставини, в яких відбувається злочинне діяння.

Законодавець у переліку обтяжуючих обставин називає обстановку умовами (П. «Л» з т. 63 КК), що дає підставу багатьом авторам ототожнювати обстановку з умовами вчинення злочину і призводить до невиправданого розширення поняття «обстановка». В результаті в якості обстановки в підручниках з кримінального права розглядається стан афекту (ст. Ст. 107,108,113,114 КК) та інші ознаки, характеризують суб'єктивну сторону злочину, але не є обставинами вчинення злочину (ст. ст. 356, 359, 256 КК).

Законодавець використовує термін «обстановка» лише в одній нормі, де йдеться про відповідальність за злочини проти військової служби, вчинені в бойовій обстановці (ч. 3 ст. 331 КК).

В інших нормах (ст. Ст. 280,319, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 130 КК) як обстановки вказана публічність вчинення злочинного діяння.

Таким чином, вище перераховані факультативні ознаки мають трояку значення:

1) є конструктивними елементами основного складу злочину;

2) виступають в якості кваліфікуючих ознак, що обтяжують відповідальність;

3) за рамками складу злочину розглянуті ознаки грають роль пом'якшуючих або обтяжуючих обставин і враховуються при призначенні покарання.

Читайте також:

предмет злочину

Принципи кримінального права

Тлумачення кримінального закону

Обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання

Відмежування злочинів від інших правопорушень

Повернутися в зміст: Російське кримінальне право

Всі підручники

© om.net.ua