загрузка...
загрузка...
На головну

виконавець

Виконавцем визнається особа, яка сама безпосередньо здійснює діяння, передбачене кримінальним законом, або безпосередньо брала участь в його здійсненні спільно з іншими особами (співвиконавцями), або за допомогою використання інших осіб, в силу закону (вік, неосудності та ін.) Не підлягають кримінальній відповідальності ( ч. 2 ст. 33 КК).

В якості виконавця злочину може виступати одна особа, яка повністю здійснює діяння, що охоплюється об'єктивними ознаками конкретного складу злочину. Проте не виключена ситуація, коли один злочин вчиняється спільними зусиллями декількох виконавців (співвиконавців). В такому випадку поряд з ситуацією, коли кожен з співвиконавців виконує злочин в повному обсязі (наприклад, при вбивстві кожен завдає рани, що викликали смерть потерпілого), можливо і розподіл ролей, коли кожен з співвиконавців виконує об'єктивну сторону діяння частково. Наприклад, один суб'єкт сковує опір жертви, а другий завдає смертельних ударів, проте обидва учиняють ці дії з метою заподіяти смерть потерпілому.

Виконавець - важлива фігура в співучасті. Його поведінка впливає на юридичну оцінку скоєного іншими співучасниками. Відсутність виконавця виключає співучасть у злочині. За завершеності дій виконавця визначається і ступінь завершеності злочину, вчиненого у співучасті.

Чинне законодавство спеціально акцентує увагу на тому, що виконання злочину охоплює не тільки безпосереднє вчинення злочину, а й опосередковане заподіяння злочинного наслідки, коли в якості знаряддя злочину використовується інша людина, в силу закону не підлягає кримінальної відповідальності через вік, неосудності або інших обставин .

Опосередковане заподіяння полягає в тому, що виконавець використовує для вчинення злочину не свої, а тільки фізичні зусилля іншої особи. Тут у наявності своєрідне вчинення злочину чужими руками, коли в якості інструменту виконання злочину використовується інша людина. Інші елементи складу злочину залишаються незмінними; з цієї причини не буде посереднього заподіяння у випадках, коли склад вимагає спеціального суб'єкта.

Опосередковане заподіяння зустрічається у випадках, коли:

а) інструментом злочину виступає несамовитий або особа, яка не досягла віку кримінальної відповідальності;

б) щодо безпосереднього заподіювача використано психічний або фізичний примус з метою змусити його діяти всупереч волі і бажання;

в) у фактичного виконавця, чинного невинно, вбачається помилка в основних елементах, що утворюють об'єктивну сторону складу злочину, якщо опосередкований заподіювач викликав таку помилку або навмисно скористався нею.

Читайте також:

Загальні засади призначення покарання

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

Загальна характеристика кримінальної відповідальності неповнолітніх

підбурювач

Приготування до злочину

Повернутися в зміст: Російське кримінальне право

Всі підручники

© om.net.ua