загрузка...
загрузка...
На головну

Приготування до злочину

Приготуванням до злочину визнається пріісканіе, виготовлення або пристосування особою засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочину або інше умисне створення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від цієї особи обставинам (Ч. 1 ст. 30 КК).

під пріісканіем засобів або знарядь вчинення злочину розуміється їх придбання для вчинення злочину.

виготовлення - це створення засобів або знарядь, необхідних для вчинення злочину, Як самою особою, які готуються до вчинення злочину, так і на його прохання іншими особами.

пристосування засобів або знарядь означає така зміна зовнішніх форм і конструктивних особливостей цих предметів, яке необхідно для вчинення злочину (Переробка рушниці в обріз з метою здійснення вбивства і т. П.).

Підшукання співучасників злочину означає залучення іншої особи (або кількох осіб) в вчинення злочину в якості виконавця, організатора або пособника.

Змова на вчинення злочину - це досягнення угоди між двома або більше особами на вчинення злочину.

Інше умисне створення умов для вчинення злочину може виразитися в найрізноманітніших діях (Бездіяльності), необхідних для здійснення в майбутньому злочину.

вичерпний перелік підготовчих дій дати неможливо, проте їх об'єднує одна ознака - створення умов для здійснення в майбутньому злочину. Підготовчі дії (бездіяльність) створюють умови, при наявності яких вчинення замишляється злочину в майбутньому стає можливим. При цьому винний ще не приступає до виконання об'єктивної сторони злочину, т. Е. Не реалізує свій намір повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 КК злочин на стадії приготування переривається з не залежних від особи обставин (Наприклад, винний затриманий міліцією в момент виконання підготовчих дій; йому завадили здійснити задумане сторонні особи і т. Д.).

Якщо підготовчі дії (Бездіяльність) перервані з волі вчинила їх особи, кримінальна відповідальність виключається в силу добровільної відмови.

Приготування з суб'єктивної сторони характеризується прямим умислом.

Згідно ч. 3 ст. 29 КК готування до злочину кваліфікується за статтями Особливої частини КК, що передбачають відповідальність за готується злочин, з посиланням на ст. 30 КК. Наприклад підготовчі дії до вбивства кваліфікуються за ч.1 ст. 30 КК і ч.1 ст. 105 КК.

Кримінальна відповідальність настає за приготування до тяжкого та особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 30 КК). Приготування до злочинів невеликої та середньої тяжкості не тягне кримінальної відповідальності.

Покарання за готування до злочину призначається з урахуванням загальних засад призначення покарання (ст.60 КК) і ст. 66 КК, відповідно до якої, термін і розмір покарання за готування не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання передбаченого статтею КК.

Читайте також:

Принципи кримінального права

Загальні засади призначення покарання

Види об'єктів злочину

Поняття вини та її форми

Добровільна відмова від злочину

Повернутися в зміст: Російське кримінальне право

Всі підручники

© om.net.ua