загрузка...
загрузка...
На головну

Вимоги до систем автоматичного регулювання

З чисто теоретичних позицій вимоги до САР зводяться до вимог точності відповідності фактичного значення регульованої величини її необхідному (заданому) значенням у всіх можливих умовах роботи. У загальній формі ці вимоги такі.

1. САР повинна бути якомога менш чутливою до дії збурень. Це означає, що при дії збурень регульована величина повинна якомога менше відхилятися від її необхідного (заданого) значення.

2. САР повинна якомога краще реагувати на керуючий вплив. Це означає, що під час вступу на неї сигналів управління вона повинна забезпечити швидкий і точний перехід регульованої величини до нового заданому значенню.

Дуже часто одночасне задоволення цих вимог або дуже важко, або взагалі неможливо. Тому нерідко доводиться приймати певні компромісні рішення.

Читайте також:

Завдання теорії автоматичного регулювання.

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ДИСКРЕТНИХ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТЕОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Рівняння в кінцевих різницях.

Повернутися в зміст: ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Всі підручники

© om.net.ua