загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення в рядах внутрішньорічної динаміки

Сезонні коливання - більш чи менш стійкі внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, обумовлені специфічними умовами виробництва або споживання даного товару.

 Вимірювання сезонних коливань здійснюється за допомогою індексів сезонності - які становлять середню, обчислену з% -их відносин по однойменною місяців (кварталами) фактичних рівнів до рівнів теоретичним (вирівняним) або середнім.

 Залежно від існуючих в ряду динаміки тенденцій використовуються різні правила побудови індексів.

 1) Ряд динаміки не має загальної тенденції розвитку, або вона не велика.
Індекс сезонності: ,
де - Середній рівень ряду, отриманий в результаті усереднення рівнів ряду за однойменні періоди часу (наприклад, середній рівень січня за всі роки спостереження);
- Загальний середній рівень ряду за весь час спостереження.

 Висновок про наявність або відсутність в ряду динаміки яскраво вираженої тенденції може проводитися, наприклад, за допомогою методу укрупнення інтервалів.

2) Ряд динаміки має загальну тенденцію, і вона визначена або методом змінного середнього, або методом аналітичного вирівнювання.
індекс сезонності ,
де - Вихідні рівні ряду:
- Рівні ряду, отримані в результаті визначення змінних середніх для тих же періодів часу, що і вихідні рівні:
I - номер місяця або кварталу, для якого визначається індекс сезонності:
n - число років спостереження за процесом.
У разі, якщо тенденція розвитку визначалася методом аналітичного вирівнювання, розрахункова формула отримання індексів сезонності абсолютно аналогічна попередній, але замість - Рівнів, отриманих методом ковзних середніх, використовуються - Отримані методом аналітичного вирівнювання.

Читайте також:

Показники аналізу рядів динаміки

Поняття і види індексів

Визначення помилок вибірки

порядок угруповання

Апріорне аналіз і його роль в дослідженні соціально-економічних явищ

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua