загрузка...
загрузка...
На головну

Мала вибірка

При контролі якості товарів в економічних дослідженнях експеримент може проводитися на основі малої вибірки.

 під малої вибіркою розуміється несуцільну статистичне обстеження, при якому вибіркова сукупність утворюється з порівняно невеликого числа одиниць генеральної сукупності. Обсяг малої вибірки зазвичай не перевищує 30 одиниць і може доходити до 4 - 5 одиниць.
Середня помилка малої вибірки обчислюється за формулою:
,
де - Дисперсія малої вибірки.
При визначенні дисперсії число ступенів свободи дорівнює n-1:
.
Гранична помилка малої вибірки визначається за формулою

 При цьому значення коефіцієнта довіри t залежить не тільки від заданої довірчої ймовірності, але і від чисельності одиниць вибірки n. Для окремих значень t і n довірча ймовірність малої вибірки визначається за спеціальними таблицями Стьюдента, в яких дано розподілу стандартизованих відхилень:
.

5. Способи поширення характеристик вибірки на генеральну сукупність.

 Вибірковий метод найчастіше застосовується для отримання характеристик генеральної сукупності за відповідними показниками вибірки. Залежно від цілей досліджень це здійснюється або прямим перерахуванням показників вибірки для генеральної сукупності, або за допомогою розрахунку поправочних коефіцієнтів.

Спосіб прямого перерахунку. Він полягає в тому, що показники вибіркової частки або середньої поширюється на генеральну сукупність з урахуванням похибки вибірки.

Спосіб поправочних коефіцієнтів. Застосовується у випадках, коли метою вибіркового методу є уточнення результатів суцільного обліку. Для цього після узагальнення даних суцільного обліку практикується 10% -ве вибіркове обстеження з визначенням так званого "відсотка недообліку".

 Так, наприклад, якщо в господарствах населення селища за даними 10% -ної вибірки було зареєстровано 52 голови худоби, а за даними суцільного обліку в цьому масиві значиться 50 голів, то коефіцієнт недообліку становить 4% [(2 * 50): 100]. З урахуванням отриманого коефіцієнта вноситься поправка в загальну чисельність худоби, що знаходиться у населення даного селища.

Читайте також:

територіальні індекси

Визначення помилки вибіркової середньої і необхідної чисельності вибірки

Поняття і види індексів

Середні індекси

Предмет, основні поняття і методологія статистики

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua