загрузка...
загрузка...
На головну

Способи формування вибіркової сукупності

У статистиці застосовуються різні способи формування вибіркових сукупностей, що обумовлюється завданнями дослідження і залежить від специфіки об'єкта вивчення.

 Основною умовою проведення вибіркового обстеження є попередження виникнення систематичних помилок, що виникають внаслідок порушення принципу рівних можливостей потрапляння у вибірку кожної одиниці генеральної сукупності. Попередження систематичних помилок досягається в результаті застосування науково обґрунтованих способів формування вибіркової сукупності.

 Існують наступні способи відбору одиниць з генеральної сукупності:
1) індивідуальний відбір - у вибірку відбираються окремі одиниці;
2) груповий відбір - у вибірку потрапляють якісно однорідні групи або серії досліджуваних одиниць;
3) комбінований відбір - це комбінація індивідуального і групового відбору.
Способи відбору визначаються правилами формування вибіркової сукупності.

 Вибірка може бути:

  • власне-випадкова полягає в тому, що вибіркова сукупність утворюється в результаті випадкового (ненавмисного) відбору окремих одиниць з генеральної сукупності. При цьому кількість відібраних в вибіркову сукупність одиниць зазвичай визначається виходячи з прийнятої частки вибірки. Частка вибірки є ставлення числа одиниць вибіркової сукупності n до чисельності одиниць генеральної сукупності N, т. Е.

  • механічна полягає в тому, що відбір одиниць у вибіркову сукупність проводиться з генеральної сукупності, розбитою на рівні інтервали (групи). При цьому розмір інтервалу в генеральної сукупності дорівнює зворотній величині частки вибірки. Так, при 2% -ної вибірці відбирається кожна 50-я одиниця (1: 0,02), при 5% -ної вибірці - кожна 20-я одиниця (1: 0,05) і т. Д. Таким чином, в відповідно до прийнятої часткою відбору, генеральна сукупність як би механічно розбивається на рівновеликі групи. З кожної групи до вибірки відбирається лише одна одиниця.
  • типова - при якій генеральна сукупність спочатку розчленовується на однорідні типові групи. Потім з кожної типової групи власне-випадкової або механічної вибіркою проводиться індивідуальний відбір одиниць у вибіркову сукупність. Важливою особливістю типової вибірки є те, що вона дає більш точні результати в порівнянні з іншими способами відбору одиниць у вибіркову сукупність;
  • серійна - При якій генеральну сукупність поділяють на однакові за обсягом групи - серії. У вибіркову сукупність відбираються серії. Усередині серій проводиться суцільне спостереження одиниць, які потрапили в серію;
  • комбінована - Вибірка може бути двоступеневою. При цьому генеральна сукупність спочатку розбивається на групи. Потім проводять відбір груп, а всередині останніх здійснюється відбір окремих одиниць.

У статистиці розрізняють наступні способи відбору одиниць у вибіркову сукупність:

  • одноступенева вибірка - кожна відібрана одиниця відразу ж піддається вивченню за заданим ознакою (власне-випадкова і серійна вибірки);
  • багатоступенева вибірка - виробляють підбір з генеральної сукупності окремих груп, а з груп вибираються окремі одиниці (типова вибірка з механічним способом відбору одиниць у вибіркову сукупність).

Крім того розрізняють:

  • повторний відбір - За схемою повернутого кулі. При цьому кожна потрапила у вибірку одиниця йди серія повертається в генеральну сукупність і тому має шанс знову потрапити до вибірки;
  • бесповторний відбір - За схемою неповерненого кулі. Він має більш точні результати при одному і тому ж обсязі вибірки.

Читайте також:

Поняття про зведення і угруповання статистичних даних

Читання і аналіз таблиці

порядок угруповання

Основні види таблиць

види угруповань

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua