загрузка...
загрузка...
На головну

Основні види таблиць

У практиці економіко-статистичного аналізу використовуються різні види статистичних таблиць, що відрізняються різною будовою підмета і присудка, структурою і співвідношенням ознак, які формують їх.

Залежно від структури підмета і угруповання в ньому одиниць об'єкта розрізняють:

  • прості таблиці, В підметі яких дається простий перелік будь-яких об'єктів або територіальних одиниць, т. Е. В підлягає немає угруповання одиниць сукупності.

Прості таблиці бувають:

  •  монографічні - характеризують не всю сукупність одиниць досліджуваного об'єкта, а тільки одну якусь групу з нього, виділену за певним, заздалегідь сформульованим ознакою.
  •  - Перечневий, підлягає яких містить перелік одиниць досліджуваного об'єкта.

 Прості таблиці не дають можливість виявити соціально-економічні типи явищ, що вивчаються, їх структуру, а також взаємозв'язку і взаємозалежності між характеризують їх ознаками;

  • складні таблиці, Які діляться на:
  1.  групові, підлягає яких містить угруповання одиниць сукупності по одному кількісному або атрибутивному ознакою. Найпростішим видом групових таблиць є атрибутивні і варіаційні ряди розподілу. Вони дозволяють виявити і охарактеризувати соціально-економічні типи явищ, їх структуру в залежності тільки від однієї ознаки;
  2.  комбінаційні, підлягає яких містить угруповання одиниць сукупності одночасно за двома і більше ознаками: кожна з груп, побудована за однією ознакою, розбивається на підгрупи за будь-якою іншою ознакою і т. д.

По структурній будові присудка розрізняють:

  • з простою розробкою присудка - При цьому показник, що визначає присудок, що не поділяється на підгрупи і підсумкові значення виходять шляхом простого підсумовування значень за кожною ознакою окремо незалежно один від одного;
  • зі складною розробкою присудка, Що передбачає поділ ознаки, що формує його, на підгрупи. Це дозволяє отримати більш повну і детальну характеристику об'єкта, однак може привести до значного збільшення розмірності статистичних таблиць, що знижує їх наочність, читання і аналіз.

Читайте також:

Абсолютні і відносні величини

Поняття і види середніх величин, застосовуваних в статистиці

Поняття про статистику

Мала вибірка

Поняття вибіркового спостереження

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua