загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення помилки вибіркової середньої і необхідної чисельності вибірки

При випадковому повторному відборі середня помилка вибіркової середньої розраховується за формулою:
,

де - Середня помилка вибіркової середньої;
- Дисперсія вибіркової сукупності;
n - чисельність вибірки.

При бесповторном відборі вона розраховується за формулою:
,
де N - чисельність генеральної сукупності.

 При повторному відборі середня помилка вибіркової частки розраховується за формулою:
,

де - Вибіркова частка одиниць, які мають досліджуваним ознакою;
- Число одиниць, які мають досліджуваним ознакою;
- Чисельність вибірки.
При бесповторном способі відбору середня помилка вибіркової частки визначається за формулами:

Гранична помилка вибірки пов'язана із середньою помилкою вибірки ставленням:
.
При цьому t як коефіцієнт довіри (кратності) середньої помилки вибірки залежить від значення ймовірності Р, з якою гарантується величина граничної помилки вибірки.

 Розробляючи програму вибіркового спостереження, відразу задають величину допустимої помилки вибірки і довірчу ймовірність. Невідомим залишається той мінімальний обсяг вибірки, який повинен забезпечити необхідну точність.

метод відбору

для середньої

для частки

повторний

бесповторний

Значення? і t визначаються як завданнями, що стоять перед дослідником, так і природою досліджуваного явища. Чим більш достовірні результати потрібно отримати, тим більшу ймовірність необхідно задати. Зі збільшенням допустимої помилки зменшується необхідний обсяг вибірки, і навпаки (т. Е., Наприклад, збільшення помилки вибірки в 2 рази зменшить n в 4 рази).

 варіація () Ознаки існує об'єктивно, незалежно від дослідника, але до початку вибіркового спостереження вона невідома. наближено  визначають наступним чином:
1) беруть з попередніх досліджень;
2) за правилом «трьох сигм» загальний розмах варіації укладається в 6 сигм (, звідси ). Для більшої точності R ділять на 5;
3) якщо хоча б приблизно відома середня величина досліджуваного ознаки, то ;
4) при вивченні альтернативної ознаки, якщо немає навіть приблизних відомостей про частку одиниць, які мають заданим значенням цієї ознаки, береться максимально можлива величина дисперсії, рівна 0,25.

Читайте також:

показники варіації

Читання і аналіз таблиці

Середні індекси

Абсолютні і відносні величини

Поняття і види індексів

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua