загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття і види індексів

Важливе значення в статистичних дослідженнях комерційної діяльності має індексний метод. Отримані на основі цього методу показники використовуються для характеристики розвитку аналізованих показників у часі, по території, вивчення структури і взаємозв'язків, виявлення ролі факторів у зміні складних явищ.

індекс - Це відносна величина, що показує у скільки разів рівень досліджуваного явища в даних умовах, відрізняється від рівня того ж явища в інших умовах.

Статистичний індекс - Це відносна величина порівняння складних сукупностей і окремих їх одиниць. При цьому під складною розуміється така статистична сукупність, окремі елементи якої безпосередньо не підлягають підсумовування.

 Основою індексного методу при визначенні змін у виробництві та обігу товарів є перехід від натурально-речової форми вираження товарних мас до вартісних (грошових) измерителям. Саме за допомогою грошового вираження вартості окремих товарів усувається їх непорівнянність і досягається єдність.

види індексів розрізняють за такими чинниками:

 • за ступенем охоплення елементів сукупності:
  • індивідуальні - Характеризують зміну тільки одного елемента сукупності;
  • зведені (загальні) - Відображають зміни по всій сукупності елементів складного явища. Їх різновидом є групові індекси.
 • в залежності від змісту і характеру індексується величини:
  • індекси кількісних показників (Наприклад, індекс фізичного обсягу);
  • індекси якісних показників (Наприклад, індекс цін, собівартості, продуктивності праці).
 • в залежності від методології розрахунку:
  • агрегатні - Можуть бути розраховані як індекси змінного і постійного складу;
  • середні з індивідуальних - Виходять шляхом знаходження загальних індексів з використанням індивідуальних.

  Для зручності сприйняття індексів в теорії статистики розроблена символіка:
  - q - Кількість одиниць будь-якого виду продукції;
  - p - Ціна одиниці будь-якого виду продукції;
  - z - Собівартість одиниці будь-якого виду продукції;
  - t - Трудомісткість одиниці будь-якого виду продукції

  Читайте також:

  Індивідуальні та загальні індекси

  Поняття і форми статистичного спостереження

  Форми, види та способи спостереження

  Мала вибірка

  Апріорне аналіз і його роль в дослідженні соціально-економічних явищ

  Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua