загрузка...
загрузка...
На головну

Прийоми аналізу рядів динаміки

1) Порівняльний аналіз

 Ряди динаміки, які вивчають зміна статистичного показника, можуть охоплювати значний період часу, протягом якого можуть відбуватися події, що порушують порівнянність окремих рівнів ряду динаміки (зміна методології обліку, зміна цін і т. Д.).

 Для того, щоб аналіз ряду був об'єктивний, необхідно враховувати події, що призводять до непорівнянності рівнів ряду і використовувати прийоми обробки рядів для приведення їх у порівнянний вид:

  1. змикання рядів динаміки - застосовується, коли рівні рядів динаміки непорівнянні у зв'язку з територіальними, відомчими, організаційними і змінами в методології обчислення показників. Здійснюється 2 способами:
  2. за даними двох рядів визначається коефіцієнт співвідношення рівнів перехідного періоду (моменту), т. е. періоду, в якому відбулася зміна, а рівні, що передують перехідному періоду, множаться на цей коефіцієнт і виходять умовно можна порівняти рівні і ряди сходяться;
  3. рівні перехідного періоду приймаються для кожного з змикається рядів за 100%, а решта розраховуються в процентному співвідношенні до цього рівня.
  4. Приведення рядів динаміки до загального основи - використовується для рядів динаміки різних явищ при різних одиницях виміру і т. П. Щоб привести ряди динаміки до єдиної основи, необхідно рівні рядів порівняти з одним рівнем, прийнятим за базу.

2) виявлення основної тенденції в рядах динаміки

 Найбільш важлива при аналізі ряду динаміки його основна тенденція розвитку, але часто по одному лише зовнішнім виглядом ряду динаміки її встановити неможливо, тому використовують спеціальні методи обробки, що дозволяють показати основну тенденцію ряду:

  1. метод укрупнення інтервалів - Суть методу в тому, щоб від інтервалів, або періодів часу, для яких визначено вихідні рівні ряду динаміки, перейти до більш тривалих періодів часу і подивитися, як рівні ряду змінюються в цьому випадку;
  2. метод ковзних середніх. Суть методу полягає в тому, що фактичні рівні ряду замінюються середніми рівнями, обчисленими за певним правилом. Згладжування методом ковзних середніх можна виробляти за трьома, чотирма, п'яти або іншому числу рівнів ряду, використовуючи відповідні формули для усереднення вихідних рівнів. Метод ковзних середніх не дозволяє отримати чисельні оцінки для вираження основної тенденції у низці динаміки, даючи лише наочне графічне представлення;
  3. Метод аналітичного вирівнювання - Найбільш досконалим спосіб визначення тенденції розвитку в ряду динаміки. При цьому методі вихідні рівні ряду динаміки замінюються теоретичними або розрахунковими , Які вдають із себе деяку досить просту математичну функцію часу, що виражає загальну тенденцію розвитку ряду динаміки. Найчастіше в якості такої функції вибирають пряму, параболу, експоненту і ін.

Підбір підходящої функціональної залежності повинен спиратися на теоретичний аналіз сутності досліджуваного явища і на дані, отримані в результаті застосування інших способів вирівнювання. Цей метод викликаний необхідністю прогнозування.

 Найпростіша залежність - лінійна.
,
де - Коефіцієнти, що визначаються в методі аналітичного вирівнювання;
- Показник часу
розрахунок коефіцієнтів ведеться на основі методу найменших квадратів: пряма, вирівнює ряд, повинна проходити в максимальній близькості від фактичних рівнів ряду (сума квадратів відхилень фактичних значень від теоретичних рівнів ряду повинна бути найменшою).

 Для застосування цього способу застосовують систему двох рівнянь:

Якщо замість абсолютного часу вибрати умовний час таким чином, щоб , то знаходяться:

Потім складається новий вирівняний ряд і робляться прогнози:
- Екстраполяція - визначення рівнів наступних періодів;
- Інтерполяція - визначення рівнів проміжних періодів.

Читайте також:

показники варіації

Поняття вибіркового спостереження

Абсолютні і середні показники варіації і способи їх розрахунку

Поняття і види рядів динаміки

Визначення помилки вибіркової середньої і необхідної чисельності вибірки

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua