загрузка...
загрузка...
На головну

показники варіації

Різниця індивідуальних значень ознаки всередині досліджуваної сукупності в статистиці називається варіацією ознаки.

 Вона виникає в результаті того, що його індивідуальні значення складаються під сукупним впливом різноманітних факторів, які по-різному поєднуються в кожному окремому випадку.

 Середня величина - це абстрактна, узагальнююча характеристика ознаки досліджуваної сукупності, але вона не показує будови сукупності, яке має велике значення для її пізнання. Середня величина не дає уявлення про те, як окремі значення досліджуваної ознаки групуються навколо середньої, зосереджені вони поблизу або значно відхиляються від неї.

 У деяких випадках окремі значення ознаки близько прилягають до середньої арифметичної і мало від неї відрізняються. У таких випадках середня добре представляє всю сукупність. В інших, навпаки, окремі значення сукупності далеко відстають від середньої, і середня погано представляє всю сукупність.

 Коливання окремих значень характеризують показники варіації.

 Термін "варіація" походить від латинського variatio - "зміна, коливання, відмінність". Однак не всякі відмінності прийнято називати варіацією.
під варіацією в статистиці розуміють такі кількісні зміни величини досліджуваної ознаки в межах однорідної сукупності, які обумовлені перекрещивающимся впливом дії різних факторів. Розрізняють варіацію ознаки: випадкову і систематичну.
Аналіз систематичної варіації дозволяє оцінити ступінь залежності змін в досліджуваному ознаці від визначальних її факторів.

Наприклад, вивчаючи силу і характер варіації в виділеної сукупності, можна оцінити, наскільки однорідною є дана сукупність в кількісному, а іноді і якісному відношенні, а отже, наскільки характерною є обчислена середня величина. Ступінь близькості даних окремих одиниць хi до середньої вимірюється поруч абсолютних, середніх і відносних показників.

Читайте також:

Середні індекси

Поняття і форми статистичного спостереження

Мала вибірка

Визначення в рядах внутрішньорічної динаміки

Індивідуальні та загальні індекси

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua