загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття і види рядів динаміки

Основна мета статистичного вивчення динаміки комерційної діяльності полягає у виявленні і вимірюванні закономірностей їх розвитку в часі. Це досягається за допомогою побудови і аналізу статистичних рядів динаміки.

рядами динаміки називаються послідовно розташовані в хронологічному порядку статистичні дані, що відображають розвиток досліджуваного явища в часі.

 У кожному ряду динаміки є два основних елементи:

  1. показник часу t, Який може бути представлений у вигляді певних дат (моментів) часу, або окремих періодів (рік, квартал, місяць, добу);
  2. рівні розвитку досліджуваного явища у - Відображають кількісну оцінку (міру) розвитку в часі досліджуваного явища. Вони можуть виражатися абсолютними, відносними або середніми величинами.

Залежно від характеру досліджуваного явища рівні рядів динаміки можуть відноситися або до певних дат (моментів) часу, або до окремих періодів. Відповідно до цього, ряди динаміки поділяються на:

  1. моментні ряди динаміки відображають стан досліджуваних явищ на певні дати (моменти) часу, наприклад, залишки товарів на складі готової продукції на певний момент часу (дату);
  2. інтервальні ряди динаміки відображають підсумки розвитку (функціонування) досліджуваних явищ за окремі періоди (інтервали) часу, наприклад товарообіг підприємства за певний період. Чим більше мінливість явища в часі, тим менше повинні бути проміжки в часі між даними.

Відмінною особливістю моментного та інтервального рядів динаміки є поняття інтервалу. Для моментного ряду динаміки інтервал - проміжок часу між датами.
Крім того, ряди динаміки можуть бути:

  • повний ряд - Ряд динаміки, в якому однойменні моменти часу або періоди часу строго слідують один за іншим в календарному порядку або рівновіддалена один від одного.
  • неповний ряд динаміки - ряд, в якому рівні зафіксовані в неравноотстоящими моменти або періоди часу.

Читайте також:

Показники аналізу рядів динаміки

територіальні індекси

Показники відносного розсіювання

Прийоми аналізу рядів динаміки

Читання і аналіз таблиці

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua