загрузка...
загрузка...
На головну

Основні правила побудови таблиць

 1. Таблиця повинна бути компактною і містити тільки ті вихідні дані, які безпосередньо відображають досліджуване соціально-економічне явище і необхідні для пізнання його сутності;
 2. Заголовок таблиці і назви граф і рядків повинні бути чіткими, короткими, лаконічними, являти собою закінчене ціле, органічно вписується в зміст тексту. При цьому заголовки таблиці, граф і рядків пишуться повністю, без скорочень;
 3. Інформація, що розташовується в шпальтах (графах) таблиці, завершується підсумковим рядком. Існують різні способи з'єднання доданків граф з їх підсумком:
 4. рядок «Разом» або «Всього» завершує статистичну таблицю;
 5. підсумковий рядок розташовується першим рядком таблиці і з'єднується з сукупністю її складових словами «У тому числі»;
 6. Якщо назви окремих граф повторюються між собою, містять повторювані терміни або несуть єдину смислове навантаження, то їм необхідно присвоїти загальний об'єднуючий заголовок;
 7. Графи і рядки корисно нумерувати. Графи, зліва заповнені назвою рядків, прийнято позначати великими літерами алфавіту (А), (В) і т. Д., А всі наступні графи - номерами в порядку зростання;
 8. Взаємопов'язані і взаємозалежні дані, що характеризують одну зі сторін аналізованого явища (наприклад, число підприємств і питома вага заводів (в% від виробленого), абсолютний приріст і темп зростання і т. Д.), Доцільно розташовувати в сусідніх один з одним графах;
 9. Графи і рядки повинні містити одиниці виміру, що відповідають поставленим в підлягає і присудок показниками. При цьому використовуються загальноприйняті скорочення одиниць виміру (чол., Руб., КВт-год і т. Д.);
 10. Найкраще розташовувати в таблицях зіставляти в ході аналізу цифрову інформацію в одній і тій же графі, одну під інший, що значно полегшує процес їх порівняння;
 11. Для зручності роботи числа в таблицях слід представляти в середині граф, одне під іншим: одиниці під одиницями, кома під коми, чітко дотримуючись при цьому їх розрядність;
 12. По можливості числа доцільно округляти. Округлення чисел в межах однієї і тієї ж графи або рядка слід проводити з однаковим ступенем точності (до цілого знака або до десятої і т. Д.);
 13. Відсутність даних про аналізованому соціально-економічне явище може бути зумовлене різними причинами, що по-різному відзначається в таблиці:
 14. якщо дана позиція (на перетині відповідних граф і рядки) взагалі не підлягає заповненню, то ставиться знак «X»;
 15. коли з якої-небудь причини відсутні відомості, то ставиться три крапки «...» або «Ні свед.», або «Н. св. »;
 16. при відсутності явища клітина заповнюється тире ( «-») і залишається порожньою.
 17. Для відображення дуже малих чисел використовують позначення (0,0) або (0,00), які передбачають можливість наявності числа.
 18. У разі необхідності додаткової інформації, роз'яснень до таблиці можуть даватися примітки.

Наведені правил побудови та оформлення статистичних таблиць робить їх основним засобом представлення, обробки та узагальнення статистичної інформації про стан і розвиток аналізованих соціально-економічних явищ.

Читайте також:

Абсолютні і відносні величини

Способи формування вибіркової сукупності

Поняття вибіркового спостереження, відбір одиниць у вибіркову сукупність

Показники відносного розсіювання

Основні види таблиць

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua