загрузка...
загрузка...
На головну

Показники аналізу рядів динаміки

Одним з найважливіших напрямків аналізу рядів динаміки є вивчення особливостей розвитку явища за окремі періоди часу. З цією метою для динамічних рядів розраховують ряд показників:

  1. абсолютний приріст - Різниця між двома рівнями ряду динаміки, має ту ж розмірність, що і рівні самого ряду динаміки. Абсолютні прирости можуть бути ланцюговими і базисними, в залежності від способу вибору бази для порівняння:
  2. ланцюгової абсолютний приріст - ;
  3. базисний абсолютний приріст -

- Середній абсолютний приріст може бути отриманий за однією з формул:
або ,
де n - число рівнів ряду динаміки;
- Перший рівень ряду динаміки;
- Останній рівень ряду динаміки;
- Ланцюгові абсолютні прирости ..

  1. Темп зростання - Відносний показник, що виходить в результаті ділення двох рівнів одного ряду один на одного. Темпи зростання можуть розраховуватися як:
  2. ланцюгові, коли кожен рівень ряду порівнюється з попереднім йому рівнем: ;
  3. базисні, коли всі рівні ряду зіставляються з одним і тим же рівнем , Обраним за базу порівняння:.
  4. середній темп зростання можна визначити, користуючись формулами:

або

 де n - число розрахованих ланцюгових або базисних темпів зростання;
- Рівень ряду, прийнятий за базу для порівняння;
- Останній рівень ряду;
Т - ланцюгові темпи зростання (в коефіцієнтах);
Темпи зростання можуть бути представлені у вигляді коефіцієнтів або у вигляді відсотків.

Темп приросту - Відносний показник, який показує на скільки відсотків один рівень ряду динаміки більше (або менше) іншого, прийнятого за базу для порівняння.

Базисні темпи приросту: .
Ланцюгові темпи приросту: .
Існує зв'язок між темпами зростання і приросту:
Т = Т - 1 або Т = Т - 100% (якщо темпи зростання визначені у відсотках).
Середній темп приросту визначається Т = Т - 100%

Абсолютне значення одного відсотка приросту виходить шляхом ділення абсолютного приросту (ланцюгового) на темп приросту (ланцюговий) за відповідний період

Середній рівень ряду динаміки

 Залежно від типу ряду динаміки використовуються різні розрахункові формули:

  • для інтервального ряду абсолютних величин з рівними періодами (інтервалами часу):

;

  • Моментний ряд з рівними інтервалами між датами:


- Моментний ряд з нерівними інтервалами між датами:

де - Рівні ряду, що зберігаються без зміни протягом інтервалу часу .

Читайте також:

Середні індекси

Визначення помилок вибірки

Індекси структурних зрушень

Індивідуальні та загальні індекси

Основні види таблиць

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua