загрузка...
загрузка...
На головну

Показники відносного розсіювання

Для характеристики заходи коливання досліджуваного ознаки обчислюються показники коливання у відносних величинах. Вони дозволяють порівнювати характер розсіювання в різних розподілах (різні одиниці спостереження одного і того ж ознаки в двох сукупностях, при різних значеннях середніх, при порівнянні різнойменних сукупностей). Розрахунок показників заходи відносного розсіювання здійснюють як відношення абсолютного показника розсіювання до середньої арифметичної, множимо на 100%.

 1. коефіцієнт осциляціївідображає відносну коливання крайніх значень ознаки навколо середньої.
(1)
2. Відносне лінійне відхилення характеризує частку усередненого значення абсолютних відхилень від середньої величини.
(2)

3. Коефіцієнт варіації.
(3)
З огляду на, що середньоквадратичне відхилення дає узагальнюючу характеристику коливання усіх варіантів сукупності, коефіцієнт варіації є найбільш поширеним показником коливання, використовуваним для оцінки типовості середніх величин. При цьому виходять з того, що якщо V більше 40%, то це говорить про великий коливання ознаки в досліджуваній сукупності.

Читайте також:

територіальні індекси

Форми, види та способи спостереження

Визначення помилок вибірки

Визначення в рядах внутрішньорічної динаміки

Основні правила побудови таблиць

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua