загрузка...
загрузка...
На головну

Індекси структурних зрушень

При вивченні динаміки комерційної діяльності доводиться виробляти індексні зіставлення більш ніж за два періоди.

 Тому індексні величини можуть визначатися як на постійній, так і на змінної базах порівняння. При цьому, якщо завдання аналізу полягає в отриманні характеристик зміни досліджуваного явища у всіх наступних періодах в порівнянні з початковим, то обчислюються базисні індекси. Наприклад, зіставлення обсягу роздрібного товарообігу II, III і IV кварталів з I кварталом.

 Але якщо потрібно охарактеризувати послідовно зміни досліджуваного явища з періоду в період, то обчислюються ланцюгові індекси. Наприклад, при вивченні обсягу роздрібного товарообігу по кварталах року зіставляють товарообіг II кварталу c I, III - cо II і IV - з III кварталом.

 Залежно від завдання дослідження і характеру вихідної інформації базисні і ланцюгові індекси обчислюються як індивідуальні, так і загальні.
Способи розрахунку індивідуальних базисних і ланцюгових індексів аналогічні розрахунку відносних величин динаміки. Загальні індекси в залежності від їх виду обчислюються з перемінними і постійними вагами - соизмеритель.

 Використовуючи індексний ряд за кілька періодів, можна отримати динаміку вартості продукції і динаміку товарообігу в незмінних цінах, т. Е. В цінах якого - то одного минулого періоду. Такі індексні ряди називаються індексами з постійними вагами. Для них діє правило: твір ланцюгових індексів дає індекс базисний.

 Якщо індекси цін, собівартості і продуктивності праці мають в якості ваг кількість продукції звітного періоду, то ці індекси утворюють індексні ряди зі змінними вагами, оскільки в кожному окремому індексі звітний період змінюється. Індекси з змінними вагами не підкоряються правилу, згідно з яким твір ланцюгових індексів дорівнює базисному.

Читайте також:

Основні етапи статистичного дослідження

Визначення помилки вибіркової середньої і необхідної чисельності вибірки

Поняття і основні елементи статистичної таблиці

Прийоми аналізу рядів динаміки

Індивідуальні та загальні індекси

Повернутися в зміст: Статистика

Всі підручники

© om.net.ua