загрузка...
загрузка...
На головну

Структура процесу планування

Стратегічне (від грец. Strategos - мистецтво генерала) планування - розширена версія процесу вироблення та реалізації планів - має ряд основних етапів:

 1.  визначення місії організації;
 2.  формулювання цілей організації, які конкретизують місію;
 3. аналіз зовнішнього середовища;
 4. внутриорганизационная діагностика (управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін організації);
 5. вивчення стратегічних альтернатив;
 6. вибір стратегії;
 7. реалізація стратегії;
 8. контроль і оцінка ефективності реалізації стратегії.

Після визначення місії і формулювання її цілей реалізується етап аналізу і оцінки внешнеорганізаціонние середовища. Тут вирішуються три завдання:

 1. виявляються особливості зовнішнього оточення, що викликали необхідність вироблення нової стратегії;
 2. визначаються негативні зовнішні фактори, які загрожують реалізації стратегії;
 3.  визначаються позитивні зовнішні фактори, що сприяють реалізації формульованій стратегії.

 Зовнішнє середовище поділяється на сфери безпосереднього і непрямого дії. Фактори, що входять до їх складу, називаються ключовими змінними планування. На даному етапі їм приділяється основна увага. У процесі стратегічного планування першість належить глобальних чинників середовища «непрямого» впливу: економічним, політичним, ринковим, технологічним, міжнародним, конкурентним, соціальним.

 Етап управлінського обстеження направлений на визначення внутрішніх резервів і особливостей організації. Він вимагає діагностики по п'яти головним сферам: маркетингові, фінансові, технологічні дослідження, оцінка людських ресурсів і стану культури організації. Перехідною ланкою від етапу діагностики до наступного - етапу вивчення стратегічних альтернатив - є формулювання системи планових припущень.

 Виділяють чотири основних типи стратегічних альтернатив: стратегії обмеженого зростання, зростання, скорочення і комбінована стратегія розвитку.

 Останні три етапи загального процесу стратегічного планування (вибір, реалізація стратегії і оцінка її ефективності) багато в чому подібні трьом іншим управлінським функціям: прийняття рішення, організації управління, оцінки і контролю.

Читайте також:

Визначення системи кадрових функцій

Перцептивні процеси. Поняття й визначення

Поняття мнемічних процесів та їх склад

Процес прийняття управлінських рішень

Комунікативна поведінка керівника

Повернутися в зміст: психологія менеджменту

Всі підручники

© om.net.ua