загрузка...
загрузка...
На головну

Общепсихологическое поняття мислення

мислення - Найбільш складний когнітивний процес, який грає важливу роль в діяльності керівника. Це соціально обумовлений і нерозривно пов'язаний з промовою процес відображення і пізнання явищ дійсності в їх істотних ознаках і взаємозв'язках.
Формується мислення на основі відчуття і сприйняття, але виходить далеко за їх межі. Характеристика мислення - це опис його основних властивостей; операцій, що утворюють процес мислення; його форм, видів, основних етапів.

Основні властивості мислення: нерозривний зв'язок з промовою, соціальний характер, узагальненість, опосередкованість, проблемність.
Основні операції мислення: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація, порівняння, категоризація та ін.
Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.
Основні види мислення: наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне (абстрактне).
Основні етапи розумового процесу.

  1. Виникнення проблемної ситуації, усвідомлення її людиною, подання цієї ситуації як завдання.
  2. Розумовий пошук, який спрямований на аналіз, осмислення, дозвіл завдання.
  3. Визначення принципу рішення, виникнення ключової ідеї, сприяє знаходженню рішення. Для позначення цього моменту в розумовому процесі використовують поняття «інсайт», «осяяння», «функціональне рішення».
  4. Конкретизація загального рішення і його реалізація в поведінці.

Ці загальні положення розкривають психологічний зміст мислення і складають основу для визначення його специфіки в діяльності керівника.

Читайте також:

Комунікативна поведінка керівника

Визначення функції прогнозування

Поняття організаційної функції

Загальна характеристика контрольно-корекційної функції

Передісторія науки управління

Повернутися в зміст: психологія менеджменту

Всі підручники

© om.net.ua