загрузка...
загрузка...
На головну

Перцептивні процеси. Поняття й визначення

перцепція (Сприйняття) - це процеси відображення предметів або явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття. Залежно від того, який саме орган відіграє провідну роль в сприйнятті, виділяють його різні види: зорові, нюхові, слухові та ін. Залежно від форми існування матерії відрізняють сприйняття простору, напрямки, величини, часу. Розділяють сприйняття і в залежності від розгорнення його процесу і складності: на симультанное (Миттєве) і сукцессивное (Розділене на етапи); за ступенем усвідомленості - на довільне и мимовільне. Сприйняття має такі властивості: предметність, цілісність, структурність, осмисленість, вибірковість, константність, залежність від минулого досвіду {Апперцеп-тівност'), обмеженість обсягу.

 Процес сприйняття складається з ряду закономірно змінюваних фаз перцепції: виявлення, розрізнення, ідентифікації, категоризації, впізнавання, упізнання. Ці види, властивості, закономірності і фази зберігаються і в управлінській діяльності. Вони складають механізми формування чуттєвого досвіду керівника.

 Індивідуально-стильові відмінності сприйняття теж відіграють певну роль в управлінській діяльності. Відомі два основні стилі - аналітичний и синтетичний і два додаткових - аналітико-синтетичний та емоційний. Для «синтетиков» характерна схильність до узагальненого відображення явищ, до визначення їх основного сенсу. «Аналітики» ж вважають за краще виділяти деталі, частини, подробиці. Комбінація цих особливостей, але при меншій вираженості, властива аналітико-синтетичного типу. Емоційний тип відрізняється підвищеною чуттєвої реакцією на ситуацію, що заважає її адекватного сприйняття.

 Для управлінської діяльності найкраще підходить третій, аналітико-синтетичний, тип сприйняття; перші два менш ефективні; четвертий - протипоказаний. Спостережливість - дуже важлива індивідуальна особливість серед загальних характеристик сприйняття. Це - узагальнююча характеристика сприйняття, похідна від всіх інших його особливостей. «Витончена спостережливість» - важлива якість для керівника.

Читайте також:

сутність організації

Влада як регулятор управлінської діяльності. Керівництво та лідерство

Типи комунікаційних комунікацій

Концепції мотивації виконавської діяльності

Передісторія науки управління

Повернутися в зміст: психологія менеджменту

Всі підручники

© om.net.ua