загрузка...
загрузка...
На головну

Найважливіші завдання психопрофілактичної роботи

Завдання діяльності психолога в руслі психопрофілактики найбільш чітко визначені в рамках служби практичноїпсихології всистемі освіти. Вони полягають в наступному:

- Робота з адаптації дітей, підлітків та молоді до умов освітніх установ, вироблення конкретних рекомендацій педагогам, батькам, вихователям і ін. З надання допомоги дітям в адаптаційний період;

- Створення програм індивідуальної роботи з учасниками освітнього процесу, призначені для адаптації учнів до процесу навчання і забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості;

- Створення умов, що сприяють попередженню дезадаптаційних станів при переході на нові щаблі в системі освіти (з початкової школи в неповну середню, з неповною середньою в середню освітню, з середньої освітньої в професійну та ін.);

- Проведення різних видів робіт зі створення сприятливого психологічного клімату в установі освіти;

- Здійснення заходів щодо попередження та зняття психологічної перевантаження педагогічного колективу та ін.

Перераховані завдання психопрофілактичної роботи в системі освіти можна спроектувати на діяльність практичного психолога в різноманітних соціальних системах. Тоді в загальному вигляді ці завдання слід позначити так:

- Робота з адаптації персоналу організації (особливо новачків і молодих фахівців) до умов професійної діяльності в умовах даної конкретної організації;

- Створення спеціальних програм (зокрема, навчальних) для роботи з різними категоріями персоналу і окремими співробітниками;

- Створення умов, що сприяють попередженню дезадаптації при зміні місця роботи, посади, професії;

- Проведення разлічних'відов робіт зі створення сприятливого психологічного клімату в установі;

- Здійснення заходів щодо попередження та зняття психологічної перевантаження персоналу і ін.

Читайте також:

поведінковий підхід

Порівняльний аналіз групової та індивідуальної форм психологічної роботи

Психоаналіз і напрямки, з ним пов'язані

гештальтпсихология

Повернутися в зміст: Введення в професію «психолог»

Всі підручники

© om.net.ua