загрузка...
загрузка...
На головну

Психодіагностика як один із напрямів діяльності практичного психолога

психодіагностика- Це наука і практика, пов'язана з розробкою різноманітних методів розпізнавання инди-

відуально-психологічних особливостей людини і постановкою за допомогою цих методів психологічного діагнозу. Слово «діагностика» має грецьке коріння: «Діа» - Відмінність, «Гнозис» - Пізнання.

Практичний психолог зазвичай не займається створенням нових психодіагностичних методик, він є користувачем розроблених дослідниками методів. Практичний психолог за допомогою психодіагностики вирішує наступні основні завдання{Німе Р. С, 1995):

1. Встановлення наявності у людини того чи іншого психологічного властивості або особливості поведінки.

2. Визначення рівня розвиненості даного властивості, її вираження в певних кількісних і якісних показниках.

3. Опис діагностованих психологічних иповедінкових особливостей людини в тих випадках, коли це необхідно.

4. Порівняння ступеня розвиненості досліджуваних властивостей у різних людей.

Переважна кількість психодіагностичних методів можна розділити на дві групи: експертні (клінічні)и стандартизовані (тестові).

теств психодіагностики - це серія однотипних стандартизованих коротких завдань (випробувань), яким піддається випробуваний - носій передбачуваного якості.

Робота психодиагноста пред'являє до нього ряд важливих вимог. Найпростіші і очевидні - це вміння викликати прихильність до себе людей і доскональне знання використовуваних психодіагностичних методик і умов їх застосування. Крім того, кожному психологу, який працює в області психодіагностики, необхідно знати і дотримуватися найважливіші професійно-етичні принципи:

1. Принцип особистої відповідальності за проведену роботу.

2. Принцип професійної таємниці (нерозповсюдження наукових психодіагностичних методик).

3. Принцип конфіденційності (дотримання таємниці отриманої психологічної інформації від сторонніх).

4. Принцип наукової обгрунтованості (застосовувані методики повинні відповідати вимогам

* Надійності, валідності, диференційованості і точності результатів).

5. Принцип об'єктивності (інтерпретація результатів і висновки повинні робитися в суворій відповідності з отриманими показниками).

6. Принцип забезпечення суверенних прав особистості, який включає:

а) добровільність участі в психологічному обстеженні (крім особливих випадків у судовій і медичній практиці);

б) психопрофілактичний виклад результатів (обережність і делікатність, адекватність і доступність мови, готовність використовувати еквівалентну методику);

в) попередження про ймовірність видачі такої інформації про себе, яку людина сама не усвідомлює;

г) право знати результати обстеження (при тестуванні дітей батьки також мають це право).

Читайте також:

Психологічний тренінг як метод практичної психології

поведінковий підхід

Психолог як особистість і професіонал

КІЛЬКА ПОПЕРЕДНІ СЛІВ ЩОДО ПСИХОЛОГІЇ

Подання про практичної психології бізнесу, реклами та менеджменту

Повернутися в зміст: Введення в професію «психолог»

Всі підручники

© om.net.ua