загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання і основні проблеми психологічної служби в народну освіту

Завдання служби практичної психології в системі освіти Російської Федерації визначаються в основоположному нормативному документі - «Положенні» про цю службу, проект якого, підготовлений Міносвіти, опублікований у вересні 1999 р

В якості метиСлужби розглядається сприяння в створенні в навчальному закладі соціальної ситуації розвитку, відповідної індивідуальності і забезпечує психологічні умови для охорони здоров'я і розвитку особистості всіх учасників освітнього процесу.

К основним завданнямСлужби відносяться:

- Сприяння особистісному та інтелектуальному розвитку дітей, підлітків та молоді на кожному віковому етапі, формування у них здатності до самовизначення і саморозвитку;

- Сприяння гармонізації соціально-психологічного клімату в освітніх установах;

- Психологічне забезпечення освітніх програм з метою адаптації їх змісту і способів освоєння до інтелектуальних і особистісним можливостям учнів, вихованців;

- Психологічний аналіз соціальної ситуації розвитку в освітніх установах, виявлення основних проблем і визначення причин їх виникнення, шляхів і засобів їх вирішення;

- Профілактика і подолання відхилень у розвитку дітей, підлітків та молоді;

- Психологічна експертиза професійної діяльності фахівців, освітніх програм і проектів, навчально-методичних посібників;

- Підготовка і створення умов психолого-педагогічної наступності при переході з рівня на рівень у процесі безперервної освіти;

- Сприяння поширенню та впровадженню в практику освіти досягнень психологічної науки;

- Науково-методичне забезпечення діяльності фахівців системи освіти.

Основні проблемиСлужби практичної психології в системі освіти вирішуються в рамках трьох основних напрямківдіяльності:

1. Науковий напрямокпередбачає вирішення проблем вивчення закономірностей розвитку і формування особистості з метою розробки методологічних основ діяльності служби практичної психології освіти, способів, засобів і методів професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної системи освіти.

2. прикладне напрямпов'язане з необхідністю вирішення проблем психологічного проектування освітнього процесу, включаючи складання освітніх програм, створення підручників і навчальних посібників з психології, розробку психологічних підстав дидактичних і методичних матеріалів, програм підготовки і перепідготовки психологічних і педагогічних кадрів.

3. практичне спрямуваннянацілене на вирішення конкретних проблем безпосередньо в навчальному закладі, спеціалізованих психологічних кабінетах і центрах в формі надання безпосередньої психологічної допомоги.

Проблеми на кожному із зазначених напрямків вирішуються фахівцями відповідної кваліфікації.

Читайте також:

Специфіка психодиагностической і психокорекційної роботи з сім'ями

Психотерапія в діяльності практичного психолога

При роботі з таким замовленням

Основні види тренінгових груп в західній і вітчизняній практичній психології

Культурно-історична теорія Л. С. Виготського

Повернутися в зміст: Введення в професію «психолог»

Всі підручники

© om.net.ua