загрузка...
загрузка...
На головну

При роботі з таким замовленням

змінити систему оцінок, допомогти побачити свою мету в другом світлі__.______

показати обмеженість цієї оціночної Шкапа

продемонструвати умовність добра і зла, нетотожність їх крите-риев для різних іюлей

надати психологічну допомога____________

Робота практичного психолога полягає в тому, щоб домогтися від клієнтів переформулювання завдань перших трьох типів в завдання психологічні. Лише тоді практичний психолог виявиться здатним надати реальну допомогу клієнту у вирішенні його проблем.

Читайте також:

З історії становлення психології як науки

Наука і інші способи пізнання

Теорія діяльності А. Н. Леонтьєва

КІЛЬКА ПОПЕРЕДНІ СЛІВ ЩОДО ПСИХОЛОГІЇ

Повернутися в зміст: Введення в професію «психолог»

Всі підручники

© om.net.ua