загрузка...
загрузка...
На головну

ВИМІР ВІДСТАНЕЙ

1. Відстань від точки до прямої вимірюється довжиною перпендикуляра, опущеного з точки на дану пряму. Це відстань буде проектуватися на площину проекцій без спотворення в двох випадках:

· коли пряма перпендикулярна площині проекцій, тобто коли вирішена друге завдання на перетворення (рис.8.2);

· коли пряма і точка розташовані в площині, паралельній площині проекцій, тобто коли вирішена четверта основне завдання (ріс.8.3).

2. Відстань між двома перехресними прямими буде проектуватися на площину креслення правильних пропорціях, коли одна з прямих займе положення, перпендикулярне до однієї з площин проекцій, тобто коли буде вирішена друге основне завдання на перетворення (рис.8.4).

3. Відстань між двома паралельними прямими буде проектуватися на площину проекцій в натуральну величину в двох випадках:

· коли прямі розташуються перпендикулярно площині проекцій;

· лежатимуть в площині, паралельній площині проекцій, тобто коли будуть вирішені відповідно друга та четверта основні завдання (Рис.8.5 і 8.6).

4. Відстань від точки до площини проектується на площину проекцій без спотворення, коли задана площина буде проецирующей по відношенню до площини проекцій, тобто буде вирішена третя основна задача на перетворення креслення (ріс.8.7).

рис.8.2 Ріс.8.3

рис.8.4 Рис.8.5

Ріс.8.6 Ріс.8.7

Читайте також:

Дві площини в просторі будуть взаємно перпендикулярними, якщо одна з них містить пряму, перпендикулярну до іншої площини.

ПЛОЩИНІ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПРИВАТНОГО НАЦІОНАЛЬНИХ І В ПРОСТОРІ.

ПЛОЩИНІ І ПРЯМІ, дотичної до кривої ПОВЕРХНІ В ЦІЙ ТОЧЦІ

СТАНДАРТНІ АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ

Побудова геометричних МІСЦЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Повернутися в зміст: НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

Всі підручники

© om.net.ua