загрузка...
загрузка...
На головну

ВСТУП

Цей навчальний посібник являє собою короткий виклад основних розділів курсу нарисної геометрії.

Предметом нарисної геометрії, як і геометрії взагалі, є просторові форми і відносини між ними. Накреслювальну геометрію з геометрії в цілому виділяє особливість її методу, заснованого на операції проектування та операції розтину. Апаратом і засобом вирішення завдань в нарисної геометрії є креслення, виконані на рівні повних графічних моделей відповідних просторових форм і відносин. Нарисна геометрія є теоретичною основою побудови технічних креслень, які представляють собою повні графічні моделі конкретних інженерних виробів.

Вивчення нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення і уяви, конструктивно геометричного мислення, розвитку здібностей до аналізу і синтезу просторових форм і відносин між ними. Освоєння способів конструювання різних геометричних просторових об'єктів (в основному - поверхонь), способів отримання їх креслень на рівні графічних моделей і вмінню вирішувати на цих кресленнях завдання, пов'язані з просторовими об'єктами і їх геометричними характеристиками. Підстава нарисної геометрії як науки було покладено французьким вченим і інженером Гаспаром Монжем (1746-1818) в його праці "Нарисна геометрія", Париж, 1795 р

Читайте також:

Проектування кривих ЛІНІЙ

Лінійчата Поверхня

Ознака перпендикулярності прямої і площини на кресленні.

Повернутися в зміст: НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

Всі підручники

© om.net.ua