загрузка...
загрузка...
На головну

СПОСІБ ОБЕРТАННЯ НАВКОЛО ЛІНІЇ РІВНЯ

Спосіб обертання навколо ліній рівня використовується в нарисної геометрії головним чином для визначення натуральних величин плоских фігур.

На рис.6.11 наведено приклад визначення натуральної величини трикутника АВС. Це рішення рівнозначне рішенню четвертої основного завдання на перетворення комплексного креслення і полягає в наступному:

По-перше, в площині заданого трикутника проводиться лінія рівня, наприклад, фронталь, навколо якої потрібно повернути задану фігуру до положення, паралельного фронтальній площині проекцій, або поєднати цю фігуру з площиною j, що проходить через обрану лінію рівня - фронталь f.

По-друге, поворот можна здійснити перетворивши задану плоску фігуру - трикутник АВС - В проецирующую площину, ввівши додаткову площину проекцій p3, Перпендикулярну фронталі f. Ця площина перетне площину проекцій p2 по осі х1. проектуючи трикутник АВС на цю площину, отримаємо пряму А " 'C"' B " '. Аналогічно рішенням на ріс.6.10, площину трикутника А " 'C"' B " 'можна перетворити в площину рівня щодо фронтальній площині проекцій p2, Повернувши навколо фронталі f D А " 'C"' B " 'до положення '' ''' ''' '. При цьому горизонтальна проекція трикутника '''Співпаде з горизонтальною проекцією фронталі. трикутник АВСспроецируется на p2 в натуральну величину. Площина трикутника сполучилася з j ''.

Але завдання може бути вирішена без введення додаткової площини проекцій p3, Так як натуральну величину радіуса обертання точки В можна визначити за допомогою способу прямокутного трикутника. Його застосування показано на вихідному кресленні і додаткового пояснення не вимагає.

рис.6.11

У разі встановлення площини її слідами, таку площину можна поєднати з площиною проекцій обертанням навколо відповідного сліду цій площині.

На ріс.6.12 площину a (h0aCf0a), Задана слідами, поєднана з горизонтальною площиною проекцій. Для знаходження суміщеного положення площини на її фронтальному сліді обрана довільна точка N (N '', N ') і з неї опущений перпендикуляр NO (N''O '', N'O ') на горизонтальний слід площини. Подальша побудова аналогічно рішенню завдання на рис.6.11.

При суміщенні площини загального положення з площиною проекцій може бути знайдено поєднане положення будь-якої фігури, що належить цій площині, наприклад, точки А.

На рис.6.13 площина b (h0bCf0b) cовмещена з площиною p2. Побудови аналогічні і зрозумілі з креслення. При цьому побудові точка М (М '', M ') обрана на горизонтальному сліді площини, так як поєднання відбувається шляхом обертання площини навколо фронтального сліду f0b площині b.

Мал. 6.12 рис.6.13

Мал. 5.14

На рис. 6.14 наведено приклад поєднання тупоугольного площині l з горизонтальною площиною проекцій. поєднане положення 'Точки А, що належить заданій площині, знайдено за допомогою допоміжної прямої MN.

література:

Фролов С. А. Нарисна геометрія. М .: "Машинобудування", 1983., гл.II, 10,11,12.

Гордон В. О. та ін. Курс накреслити. геом. Вид. "Наука", М .: Глава V, 34, 37.

Локтєв В. О. Короткий курс накреслити. геом. М .: гл.VII, ?22.

Читайте також:

Ознака перпендикулярності прямої і площини на кресленні.

ВЗАЄМНА паралельно ДВОХ ПЛОЩИН

ЛІНІЇ НАЙБІЛЬШОГО НАХИЛУ ПЛОЩИНІ До площини проекцій

Криві поверхні В ЦІЙ ТОЧЦІ

ВЗАЄМНА паралельних прямих і ПЛОЩИНІ.

Повернутися в зміст: НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

Всі підручники

© om.net.ua