загрузка...
загрузка...
На головну

ТЕОРЕМИ ортогональних аксонометрію

Теорема. Аксонометріческіе осі ортогональної аксонометрии є висотами трикутника слідів

Теорема. Трикутник слідів на прямокутному тригранник координат завжди остроуголен

Теорема. У ортогональної аксонометрии сума квадратів показників спотворень завжди дорівнює двом

Теорема Вейсбаха. Якщо сторони трикутника пропорційні квадратах показників спотворення, то його бісектриси можуть бути прийняті за аксонометричні осі.

Зворотній теорема. Якщо бісектриси будь-якого трикутника є аксонометричними осями, тоді цей трикутник є трикутник спотворень.

Теорема. Будь-трикутник є трикутником спотворень для деякої прямокутної аксонометрической системи.

Теорема. Сторону будь-якого остроугольного трикутника можна прийняти за аксонометричні масштаби деякій прямокутній аксонометрической системи.

Читайте також:

ПЛОСКІ КРИВІ ЛІНІЇ

ПЛОЩИНІ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПРИВАТНОГО НАЦІОНАЛЬНИХ І В ПРОСТОРІ.

ПЕРЕХРЕЩЕННЯ багатогранників площині загального стану

ВЗАЄМНА Перпендикулярність прямої і площини

Повернутися в зміст: НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

Всі підручники

© om.net.ua