загрузка...
загрузка...
На головну

властивості уваги

Увага має низку особливостей, з яких можна виділити: інтенсивність, стійкість, обсяг, розподіл і перемикання. Всі особливості притаманні і активної, і пасивному увазі, але незаперечно більшого значення має дослідження цих властивостей при довільній увазі.

Інтенсивність уваги виражається в підвищеної зосередженості свідомості на певному об'єкті, на конкретній діяльності, що не дозволяє відволікатися на сторонні подразники і сприяє кращій якості виконуваної роботи.

Під стійкістю розуміється можливість тривалої концентрації уваги на певному об'єкті. Вона може бути досить велика і при пасивному, але особливо при активному увазі. Здатність відволікатися від подразників, що лежать поза основною діяльністю, у різних людей виражена далеко не однаково. Грає роль і ставлення до виконуваної діяльності, і характер поставленої мети, стан втоми та ін. Стійкості довільного уваги заважають мимовільні відволікання уваги. Найчастіше ж занадто стійке пасивне увагу уповільнює перехід його в довільне.

Стійкість уваги динамічна і супроводжується його коливанням. При коливанні відбуваються короткочасні мимовільні зміни ступеня інтенсивності уваги.

Обсяг уваги характеризується кількістю об'єктів, яке воно захоплює. Мимовільне увагу зазвичай невелика за обсягом. Зате обсяг довільної уваги, перебуваючи в тісній залежності від особистості, її установок і стані, може досягати дивовижних розмірів.

Проте, маючи справу з людиною, у якої обсяг уваги відносно великий, слід пам'ятати, що одночасне охоплення значної кількості об'єктів може відбуватися за рахунок досить нерівномірний розподіл уваги між ними. Для пояснення цього положення в психології введений термін розподіл уваги. Уміння рівномірно розподіляти свою увагу на кілька предметів, явищ одночасно далеко не властиво всім людям в рівній мірі. У зв'язку з цим треба сказати, що людина, яка зосередився на одній будь-якої певної діяльності, але упускає з уваги інші об'єкти, є представником типу людей з концентровану увагу. Якщо ж людина має здатність швидко, легко і без шкоди для кожного з видів діяльності розподіляти свою увагу, то він відноситься до типу людей з розподіленим увагою.

Здатність рівномірно розподіляти увагу при його активному характері може бути істотно підвищена шляхом систематичного тренування, що в результаті призведе до підвищення працездатності, більшої ефективності праці при мінімальній витраті енергії. Зокрема, розвиток вміння розподіляти увагу вельми важливо при професіях, що вимагають виконання неоднаковою роботи двома руками одночасно (хірурги, піаністи і ін.).

Ще одна властивість уваги - переключення його з одного об'єкта на інший. У здорової людини цей процес повинен відбуватися цілеспрямовано, без уповільнення, але не на шкоду зосередженості і інтенсивності уваги.

Співвідношення різних властивостей уваги зображено на навчальної схемою. Схема дозволяє краще зрозуміти структуру різних видів і властивостей уваги і неуважності як в нормі, так і в патології.

Схема якостей уваги

Якості: активність (довільна, мимовільна); спрямованість (зовнішня, внутрішня); широта (обсяг, розподіл); перемикання (легке, важке); інтенсивність (висока, низька); стійкість (стійке, нестійке).

Читайте також:

Класифікація емоцій

Види уяви в психології

Основні види мислення в психології

Предмет медичної психології. Завдання медичної психології

поняття уваги

Повернутися в зміст: медична психологія

Всі підручники

© om.net.ua